Η σελίδα Συμβάντα (Events) στον πίνακα περιήγησης εμφανίζει τα συμβάντα που δημιουργούνται από το SD-WAN Orchestrator. Αυτά τα συμβάντα μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος VMware.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση προς μια σύνδεση συμβάντος που εμφανίζεται στη σελίδα Συμβάντα (Events), για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες.

monitor-events20

Η δυνατότητα «Συμβάντα» (Events) είναι χρήσιμη για τη λήψη των ακόλουθων πληροφοριών:

  • Ίχνος ελέγχου της δραστηριότητας του χρήστη [φιλτράρισμα κατά χρήστη]
  • Ιστορική καταγραφή της δραστηριότητας σε μια δεδομένη τοποθεσία [φιλτράρισμα κατά τοποθεσία]
  • Καταγραφή διακοπών ρεύματος και σημαντικών συμβάντων δικτύου [φιλτράρισμα κατά συμβάν]
  • Ανάλυση υποβαθμισμένων επιδόσεων ISP [φίλτρο κατά χρονική περίοδο]