Το SD-WAN Orchestrator παρέχει λειτουργίες παρακολούθησης που σας επιτρέπουν να παρατηρείτε διάφορα χαρακτηριστικά απόδοσης και λειτουργίας του VMware SD-WAN Edges. Η λειτουργία παρακολούθησης είναι προσβάσιμη στην περιοχή Παρακολούθηση (Monitor) του πλαισίου περιήγησης.