Αφού διαμορφώσετε μια Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge στο SD-WAN Orchestrator, πρέπει να συσχετίσετε την Προορισμός μη SD-WAN με το προφίλ που θέλετε ώστε να δημιουργηθούν οι διοχετεύσεις ανάμεσα στις Πύλες SD-WAN και στην Προορισμός μη SD-WAN.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN ανάμεσα σε μια διακλάδωση και μια Προορισμός μη SD-WAN που έχει διαμορφωθεί μέσω Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε το Cloud VPN και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή Cloud VPN και ενεργοποιήστε το Cloud VPN, ρυθμίζοντας το κουμπί εναλλαγής σε Ενεργό (On).
 4. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN απευθείας από ένα SD-WAN Edge σε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN (πύλη VPN της υπηρεσίας παροχής Cloud, όπως Azure, AWS), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable) στην περιοχή Διακλάδωση προς προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge (Branch to Non SD-WAN Destinations via Edge).
 5. Από τη λίστα των διαμορφωμένων υπηρεσιών, επιλέξτε μια Προορισμός μη SD-WAN για να δημιουργήσετε σύνδεση VPN. Κάντε κλικ στο κουμπί + (συν) για να προσθέσετε μια πρόσθετη Προορισμοί μη SD-WAN.
  Σημείωση: Επιτρέπεται να είναι ενεργοποιημένη μόνο μία υπηρεσία προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge σε ένα μόνο τμήμα. Δύο τμήματα δεν μπορούν να έχουν ενεργοποιημένη την ίδια υπηρεσία προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση μιας υπηρεσίας δικτύου σε Προορισμός μη SD-WAN μέσω Edge, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση προορισμών μη SD-WAN μέσω Edge.
 6. Για να απενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, καταργήστε την επιλογή του αντίστοιχου πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση υπηρεσίας (Enable Service).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Σημείωση: Πριν συσχετίσετε μια Προορισμός μη SD-WAN με ένα προφίλ, βεβαιωθείτε ότι η πύλη για το εταιρικό κέντρο δεδομένων είναι ήδη διαμορφωμένη από τον διαχειριστή του εταιρικού κέντρου δεδομένων και ότι η διοχέτευση VPN του κέντρου δεδομένων είναι ενεργοποιημένη.