Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει και περιγράφει τα πεδία που πρέπει να διαμορφωθούν για μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής:

Πεδίο Περιγραφή
Διασύνδεση ID (Interface ID) Εισαγάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής. Το αναγνωριστικό πρέπει να είναι μοναδικό σε όλα τα τμήματα ενός Edge και πρέπει να ξεκινά από το 1, καθώς το μηδέν (0) δεν υποστηρίζεται.
Τμήμα (Segment) Επιλέξτε ένα τμήμα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η διασύνδεση βρόχου επιστροφής ανήκει στο επιλεγμένο τμήμα.
Απόκριση ICMP Echo (ICMP Echo Response) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής, για απόκριση σε μηνύματα ICMP echo.
Ρυθμίσεις IPv4
Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) Από προεπιλογή, ο τύπος διεύθυνσης είναι Στατικό (Static) και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον τύπο.
Διεύθυνση IP (IP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής.
Πρόθημα CIDR (CIDR Prefix) Το πρόθημα CIDR για τη διεύθυνση IPv4 της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι /32. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμή.
Κοινοποίηση (Advertise) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να κοινοποιηθεί η διασύνδεση βρόχου επιστροφής σε άλλες διακλαδώσεις του δικτύου.
OSPF
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε μια περιοχή OSPF από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής κοινοποιείται στην επιλεγμένη περιοχή OSPF.
Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν έχετε διαμορφώσει το OSPF για το τμήμα που έχετε επιλέξει για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής.
Ρυθμίσεις IPv6
Τύπος διευθυνσιοδότησης (Addressing Type) Από προεπιλογή, ο τύπος διεύθυνσης είναι Στατικό (Static) και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον τύπο.
Διεύθυνση IP (IP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv6 για τη διασύνδεση βρόχου επιστροφής.
Πρόθημα CIDR (CIDR Prefix) Το πρόθημα CIDR για τη διεύθυνση IP της διασύνδεσης βρόχου επιστροφής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι /128. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμή.
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Ενεργό (Active) για τις ρυθμίσεις IPv4 και IPv6, για να ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος τύπος διευθυνσιοδότησης για τη διασύνδεση. Από προεπιλογή, η επιλογή είναι ενεργοποιημένη για τις ρυθμίσεις IPv4.

Σχετικά θέματα