Μια διασύνδεση βρόχου επιστροφής είναι μια λογική διασύνδεση που σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μια διεύθυνση IP, η οποία χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός VMware SD-WAN Edge.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής μόνο για SD-WAN Edges που εκτελούνται στην έκδοση 4.3 και σε νεότερες εκδόσεις. Η περιοχή Διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής (Configure Loopback Interfaces) δεν είναι διαθέσιμη για SD-WAN Edges που εκτελούνται στην έκδοση 4.2 ή σε παλιότερες εκδόσεις. Για αυτά τα Edge, πρέπει να διαμορφώσετε τη διεύθυνση IP διαχείρισης. Για λεπτομέρειες, δείτε Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP διαχείρισης.