Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα γειτονικά PIM του επιλεγμένου Edge (ανά τμήμα), τη διασύνδεση όπου εντοπίστηκε το γειτονικό PIM, τη γειτονική IP και τις χρονικές σημάνσεις.

multicast-routing-pim-neighbors