Μπορείτε να παρακολουθείτε τη δρομολόγηση για την επιχείρησή σας από την καρτέλα (Monitor (Παρακολούθηση) > Routing (Δρομολόγηση)). Η σελίδα Δρομολόγηση (Routing) εμφανίζει λεπτομέρειες όπως την ομάδα πολλαπλής διανομής, τις πληροφορίες Edge και τις περιόδους λειτουργίας BFD στα Edge και τις πύλες.

key-monitoring-multicast-routing