Τα διαγνωστικά πακέτα επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέγουν όλα τα αρχεία διαμόρφωσης και να καταγράφουν αρχεία σε ένα ενοποιημένο συμπιεσμένο αρχείο Zip. Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα διαγνωστικά πακέτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων.

Για να δημιουργήσετε και να κάνετε λήψη διαγνωστικών πακέτων χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator:

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά πακέτα για να ζητήσετε τα ακόλουθα πακέτα:

Τα πακέτα που δημιουργούνται εμφανίζονται στο παράθυρο Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles).

Για να κάνετε λήψη των λεπτομερειών για τα πακέτα που δημιουργούνται, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα > Λήψη CSV (More >Download CSV) . Οι λεπτομέρειες λαμβάνονται σε ένα αρχείο CSV.