Η λειτουργία δοκιμής και αντιμετώπισης προβλημάτων του SD-WAN Orchestrator παρέχει εργαλεία για τη δοκιμή της κατάστασης των υπηρεσιών του VMware , την εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών Edge και τη συλλογή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων για ένα Edge.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στη Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων (Test & Troubleshoot) για να αποκτήσετε πρόσβαση και να εκτελέσετε τις επιλογές δοκιμής και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Σημείωση: Ξεκινώντας με την έκδοση 5.1.0, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση προβλημάτων και τα διαγνωστικά για Edge και πύλες τεκμηριώνονται και δημοσιεύονται ως αυτόνομος οδηγός με τίτλο «Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN» στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.