Μπορείτε να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τις περιόδους λειτουργίας BFD.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Συμβάντα (Events).

Για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με το BFD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και να επιλέξετε να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά διαφορετικές κατηγορίες.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μερικά από τα συμβάντα BFD.

Ακολουθούν τα συμβάντα που σχετίζονται με τις περιόδους λειτουργίας BFD.

  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFD σε γειτονική πύλη
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFD σε γειτονικό Edge
  • Δημιουργήθηκε περίοδος λειτουργίας BFDv6 σε γειτονικό Edge
  • Ρύθμιση παραμέτρων Edge BFD
  • Ρύθμιση παραμέτρων Edge BFD IPv6
  • Το γειτονικό Edge BFD δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό Edge BFDv6 δεν είναι διαθέσιμο
  • Το γειτονικό στοιχείο πύλης BFD δεν είναι διαθέσιμο