Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε μια λίστα υποστηριζόμενων μόντεμ.

Για μια λεπτομερή λίστα υποστηριζόμενων μόντεμ, ανατρέξτε στο θέμα https://sdwan.vmware.com/get-started/supported-modems.