Το VMware SD-WAN είναι μια λύση υπηρεσίας δικτύου cloud που επιτρέπει στους ιστότοπους να αναπτύσσουν γρήγορα πρόσβαση εταιρικού βαθμού σε εφαρμογές παλαιού τύπου και cloud τόσο μέσω ιδιωτικών δικτύων όσο και μέσω ευρυζωνικού internet.

Το WAN που ορίζεται από το λογισμικό και προσφέρεται μέσω cloud διασφαλίζει την απόδοση των εταιρικών εφαρμογών και των εφαρμογών cloud μέσω Internet και υβριδικού WAN, απλοποιώντας παράλληλα τις αναπτύξεις και μειώνοντας το κόστος.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα στοιχεία της λύσης VMware SD-WAN. Τα στοιχεία περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στις ακόλουθες ενότητες.

Για να εξοικειωθείτε με τη βασική διαμόρφωση και την ενεργοποίηση Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση SD-WAN Edges.