Μπορείτε να παρακολουθείτε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής επιχείρησης σύμφωνα με την προτεραιότητα και τα συσχετισμένα δεδομένα χρήσης δικτύου για ένα συγκεκριμένο Edge.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) > Επιχειρηματική προτεραιότητα (Business Priority) για να προβάλετε τα εξής:

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους των μετρήσεων, ανατρέξτε στο Παρακολούθηση Edge.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κάτω πίνακας εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρήσεων για τις επιχειρηματικές προτεραιότητες.