Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των Edge και να προβάλλετε τις λεπτομέρειες κάθε Edge, όπως τις συνδέσεις WAN, τις κορυφαίες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τα Edge, τα δεδομένα χρήσης μέσω των προελεύσεων δικτύου και τους προορισμούς κυκλοφορίας, την επιχειρηματική προτεραιότητα της κυκλοφορίας δικτύου, τις πληροφορίες συστήματος, τις λεπτομέρειες των πυλών που είναι συνδεδεμένες στο Edge και ούτω καθεξής.

Για να παρακολουθήσετε τις λεπτομέρειες Edge:

 1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges).
 2. Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα Edge που σχετίζονται με την επιχείρηση.

  Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές:

  • Πίνακας Edge – Παραθέτει όλα τα Edge που παρέχονται στο δίκτυο.
  • Αναζήτηση (Search) – Εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος για να φιλτράρετε την προβολή με συγκεκριμένα κριτήρια.
  • Στήλες (Cols) – Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή. Από προεπιλογή, εμφανίζονται οι πληροφορίες Edge και κατάστασης.
  • Επαναφορά προβολής (Reset View) – Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την προβολή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
  • Ανανέωση (Refresh) – Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.
  • CSV – Κάντε κλικ για να εξαγάγετε όλα τα δεδομένα σε ένα αρχείο σε μορφή CSV.

Κάντε κλικ στη σύνδεση ενός Edge για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που αφορούν το επιλεγμένο Edge. Κάντε κλικ στις σχετικές καρτέλες για να προβάλετε τις αντίστοιχες πληροφορίες. Κάθε καρτέλα εμφανίζει μια αναπτυσσόμενη λίστα στο επάνω μέρος, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η καρτέλα εμφανίζει τις λεπτομέρειες για την επιλεγμένη διάρκεια.

Για κάθε Edge, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες: