Αυτή είναι μια προαιρετική υπηρεσία που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ρύθμιση παραμέτρων για DNS.

Η υπηρεσία DNS μπορεί να αφορά μια δημόσια υπηρεσία DNS ή μια ιδιωτική υπηρεσία DNS που παρέχεται από την εταιρεία σας. Μπορεί να καθοριστεί ένας Κύριος διακομιστής (Primary Server) και ένας Εφεδρικός διακομιστής (Backup Server). Η υπηρεσία είναι προκαθορισμένη για χρήση διακομιστών Google και Open DNS.

Το παρακάτω σχήμα εμφανίζει ένα δείγμα διαμόρφωσης για ένα δημόσιο DNS.

διαμόρφωση-δίκτυο-υπηρεσίες-νέο-dns-δημόσιο

Για μια ιδιωτική υπηρεσία, μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν ή περισσότερους Ιδιωτικούς τομείς (Private Domains).

διαμόρφωση-δίκτυο-υπηρεσίες-νέο-dns-ιδιωτικό