Ως εταιρικός χρήστης, το SD-WAN Orchestrator σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια σειρά από υπηρεσίες δικτύου, όπως το Σύμπλεγμα Edge, το Προορισμοί μη SD-WAN, η Υπηρεσία ασφαλείας cloud (CSS), τα VNF και ούτω καθεξής από τη θέση Διαμόρφωση (Configure) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services).

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη που έχει δικαιώματα υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SD-WAN Orchestrator. Δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες υπηρεσίες δικτύου:
 • Σύμπλεγμα Edge
 • Διανομείς Cloud VPN
 • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway)
 • Προορισμοί μη SD-WAN μέσω Edge
 • Υπηρεσία ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service)
 • VNF
 • Άδειες χρήσης VNF
 • Υπηρεσίες DNS
 • Ρυθμίσεις Netflow
 • Ονόματα ιδιωτικών δικτύων
 • Υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας
 • Συνδρομές Cloud
Σημείωση: Η διαμόρφωση των υπηρεσιών δικτύου είναι προαιρετική και μπορεί να ρυθμιστεί με οποιαδήποτε σειρά.
Σημείωση: Το SD-WAN Orchestrator δεν σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τους διανομείς Cloud VPN από την οθόνη Υπηρεσίες (Services), αλλά παρέχει μια σύνοψη όλων των διαμορφωμένων SD-WAN Edge. Οι συνοπτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τύπο Edge, προφίλ όπου χρησιμοποιείται το Edge, τμήμα, εάν το Edge είναι διανομέας VPN ή/και διανομέας οπισθόζευξης.