Η Διασύνδεση ανάλυσης καθορίζει τη διασύνδεση και την IP διασύνδεσης που χρησιμοποιεί ένα Edge για SNMP, λήψη AMON, παγιδεύσεις και άλλα. Αφού έχετε δημιουργήσει ένα Edge Ανάλυσης, μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη διασύνδεση ανάλυσης στο καθολικό τμήμα για το Edge για να συμπεριλάβει δεδομένα όπως SNMP, AMON, παγιδεύσεις και syslog, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ανάλυση (Analytics) κάτω από τη Διασύνδεση ανάλυσης (Analytics Interface), στη σελίδα Ρύθμιση συσκευής του Edge.

Για να διαμορφώσετε μια Διασύνδεση ανάλυσης σε ένα SD-WAN Edge , εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  Εμφανίζεται η σελίδα Edge (Edges).
 2. Επιλέξτε ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε μια Διασύνδεση ανάλυσης και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρύθμιση συσκευής για το επιλεγμένο Edge.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), επιλέξτε Καθολικό τμήμα για να διαμορφώσετε μία Διασύνδεση ανάλυσης.
  Σημείωση: Προς το παρόν, μόνο η διασύνδεση προέλευσης και η σημαία Ανάλυσης υποστηρίζονται για το Καθολικό τμήμα. Οι ρυθμίσεις για μη καθολικά τμήματα παραβλέπονται ακόμα και αν έχουν οριστεί.
 4. Μεταβείτε στην ενότητα Ανάλυση (Analytics) και ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής, εάν θέλετε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη διασύνδεση διαχείρισης ανάλυσης στο Καθολικό τμήμα για το Edge.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διασύνδεση διαχείρισης ανάλυσης (Analytics Management Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση ανάλυσης προκειμένου το Edge για να απορροφήσει δεδομένα.
  Το Edge επιλέγει αυτόματα μια διασύνδεση με το πεδίο «Κοινοποίηση» (Advertise) ορισμένο ως διασύνδεση ανάλυσης, εάν δεν είναι επιλεγμένο το κουμπί Ανάλυση (Analytics) ή έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί Ανάλυση (Analytics) και η Διασύνδεση ανάλυσης έχει οριστεί ως Καμία (None).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες