Μπορείτε να διαμορφώσετε την κυκλοφορία διαχείρισης Orchestrator ώστε το Edge να μεταδίδει την κυκλοφορία στο VMware SD-WAN Orchestrator.

Για να διαμορφώσετε την κυκλοφορία διαχείρισης Orchestrator:

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή δίπλα στο Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε την κυκλοφορία διαχείρισης Orchestrator ή κάντε κλικ στη σύνδεση Edge και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Κυκλοφορία διαχείρισης Orchestrator (Orchestrator Management Traffic) και, στη συνέχεια, από την αναπτυσσόμενη λίστα Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει ρυθμιστεί για το τμήμα. Αυτή η διασύνδεση είναι η IP προέλευσης για τη μετάδοση της κυκλοφορίας από το Edge στο VMware SD-WAN Orchestrator.

Αποτελέσματα

Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου θα έχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.