Το Orchestrator αποτελείται από δύο τύπους ρόλων. Οι ρόλοι κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Προνόμια (Privileges) – Τα προνόμια είναι ένα σύνολο ρόλων που σχετίζονται με μια λειτουργία. Ένα προνόμιο μπορεί να επισημανθεί με ετικέτα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: SD-WAN, Cloud Web Security, Secure Access και Καθολικές ρυθμίσεις. Είναι η ομάδα προνομίων που απαιτείται από έναν χρήστη για την πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης εταιρικής διεργασίας. Για παράδειγμα, ένας ρόλος υποστήριξης πελατών στο SD-WAN είναι ένα προνόμιο που απαιτείται από έναν χρήστη SD-WAN για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων υποστήριξης. Κάθε υπηρεσία ορίζει αυτά τα προνόμια με βάση την υποστηριζόμενη επιχειρηματική της λειτουργία.
 • Ρόλοι (Roles) – Τα προνόμια από διαφορετικές κατηγορίες μπορούν να ομαδοποιηθούν για να δημιουργήσουν έναν ρόλο. Από προεπιλογή, οι ακόλουθοι ρόλοι είναι διαθέσιμοι για έναν πελάτη:
  Ρόλος Υπηρεσία SD-WAN Υπηρεσία Cloud Web Security Υπηρεσία Secure Access Υπηρεσία καθολικών ρυθμίσεων
  Τυπικός εταιρικός διαχειριστής Εταιρικός διαχειριστής SD-WAN Εταιρικός διαχειριστής Cloud Web Security Εταιρικός διαχειριστής Secure Access Εταιρικός διαχειριστής καθολικών ρυθμίσεων
  Εταιρικός Υπερχρήστης Υπερχρήστης επιχείρησης SD-WAN Υπερχρήστης επιχείρησης Cloud Web Security Υπερχρήστης επιχείρησης Secure Access Υπερχρήστης επιχείρησης υπηρεσίας καθολικών ρυθμίσεων
  Υποστήριξη επιχείρησης Εταιρική υποστήριξη SD-WAN Εταιρικό Cloud Web Security μόνο για ανάγνωση Εταιρικό Secure Access μόνο για ανάγνωση Εταιρική υποστήριξη καθολικών ρυθμίσεων
  Εταιρικός χρήστης μόνο για ανάγνωση SD-WAN Enterprise μόνο για ανάγνωση Δεν υπάρχουν προνόμια Δεν υπάρχουν προνόμια Καθολικές ρυθμίσεις, επιχείρηση μόνο για ανάγνωση
  Διαχειριστής ασφάλειας επιχείρησης Εταιρικός διαχειριστής ασφάλειας SD-WAN Εταιρικός διαχειριστής Cloud Web Security Εταιρικός διαχειριστής Secure Access Εταιρικός διαχειριστής καθολικών ρυθμίσεων
  Ασφάλεια επιχείρησης μόνο για ανάγνωση Εταιρική ασφάλεια SD-WAN μόνο για ανάγνωση Εταιρικό Cloud Web Security μόνο για ανάγνωση Εταιρικό Secure Access μόνο για ανάγνωση Καθολικές ρυθμίσεις, επιχείρηση μόνο για ανάγνωση
  Διαχειριστής επιχειρηματικού δικτύου Εταιρικός διαχειριστής SD-WAN Εταιρικό Cloud Web Security μόνο για ανάγνωση Εταιρικό Secure Access μόνο για ανάγνωση Εταιρικός διαχειριστής καθολικών ρυθμίσεων

  Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσαρμόσετε τα προνόμια ρόλου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσαρμογή ρόλων.

Ως πελάτης, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των υπαρχόντων τυπικών ρόλων και τις αντίστοιχες περιγραφές τους. Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να κλωνοποιήσετε ή να διαγράψετε έναν νέο ρόλο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν προεπιλεγμένο ρόλο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Ρόλοι (Roles):
 1. Στην πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Εφαρμογές επιχείρησης (Enterprise Applications) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρόλοι (Roles). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 3. Στην οθόνη Ρόλοι (Roles), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Προσθήκη ρόλου Δημιουργεί έναν νέο προσαρμοσμένο ρόλο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη ρόλου.
  Επεξεργασία Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε μόνο τους προσαρμοσμένους ρόλους. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τους προεπιλεγμένους ρόλους. Επιπλέον, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε τις ρυθμίσεις ενός υπερχρήστη.
  Κλωνοποίηση ρόλου Δημιουργεί έναν νέο προσαρμοσμένο ρόλο, αναπαράγοντας τις υπάρχουσες ρυθμίσεις από τον επιλεγμένο ρόλο. Δεν μπορείτε να κλωνοποιήσετε τις ρυθμίσεις ενός υπερχρήστη.
  Διαγραφή ρόλου Διαγράφει τον επιλεγμένο ρόλο. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους προεπιλεγμένους ρόλους. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο προσαρμοσμένους σύνθετους ρόλους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλους τους χρήστες που σχετίζονται με τον επιλεγμένο ρόλο, προτού διαγράψετε τον ρόλο.
  Λήψη CSV Πραγματοποιεί λήψη των στοιχείων των ρόλων χρήστη σε ένα αρχείο σε μορφή CSV.
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές Επεξεργασία (Edit), Κλωνοποίηση ρόλου (Clone Role) και Διαγραφή ρόλου (Delete Role) από τα κάθετα αποσιωπητικά που εμφανίζονται δίπλα στον επιλεγμένο ρόλο.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ανοίγματος « >>» που εμφανίζεται πριν από τη σύνδεση Ρόλος, για να προβάλετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον επιλεγμένο ρόλο, όπως φαίνεται παρακάτω:
 5. Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή ρόλου (View Role) για να προβάλετε τα προνόμια που σχετίζονται με τον επιλεγμένο ρόλο για τις ενεργοποιημένες υπηρεσίες.
  Σημείωση: Από προεπιλογή, μόνο η υπηρεσία Καθολικές ρυθμίσεις και διαχείριση (Global Settings & Administration) ενεργοποιείται για έναν πελάτη. Μόνο ένας χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει μια πρόσθετη υπηρεσία.
 6. Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Ρόλοι (Roles):
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Στήλες Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Ανανέωση Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τη σελίδα για να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα.