Το Gigabit Passive Optical Network (GPON) είναι ένα δίκτυο πρόσβασης από σημείο προς πολλαπλά σημεία που χρησιμοποιεί παθητικούς διαχωριστές σε ένα δίκτυο διανομής οπτικών ινών, επιτρέποντας σε μία μόνο ίνα τροφοδοσίας από τον πάροχο να εξυπηρετεί πολλά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Το GPON υποστηρίζει υπηρεσίες triple-play, υψηλό εύρος ζώνης και μεγάλη εμβέλεια (έως και 20 χιλιόμετρα).

Το GPON έχει κατάντη χωρητικότητα 2.488 Gb/s και ανάντη χωρητικότητα 1.244 Gbps/s που μοιράζεται μεταξύ των χρηστών. Η κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται για να διατηρεί τα δεδομένα κάθε χρήστη ιδιωτικά και ασφαλή. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να παρέχουν την τεχνολογία fiber to home. Ωστόσο, τα παθητικά οπτικά δίκτυα (PON) όπως το GPON θεωρούνται γενικά ο ισχυρότερος υποψήφιος για εκτεταμένες αναπτύξεις.

Υποστήριξη GPON

Το GPON υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες για την κάλυψη των απαιτήσεων των ευρυζωνικών υπηρεσιών:
 • Μεγαλύτερη απόσταση μετάδοσης: Τα μέσα μετάδοσης οπτικών ινών καλύπτουν ακτίνα κάλυψης έως και 60 χλμ. στο επίπεδο πρόσβασης, επιλύοντας ζητήματα απόστασης μετάδοσης και εύρους ζώνης σε μια μετάδοση ζεύγους συστρεφόμενου καλωδίου.
 • Υψηλότερο εύρος ζώνης: Κάθε θύρα GPON μπορεί να υποστηρίξει μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 2,5 Gbit/s προς την κατάντη κατεύθυνση και 1,25 Gbit/s ανάντη, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις χρήσης υπηρεσιών υψηλού εύρους ζώνης, όπως τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και εξωτερική εκπομπή (OB).
 • Καλύτερη εμπειρία χρήστη στις πλήρεις υπηρεσίες: Ευέλικτα μέτρα QoS υποστηρίζουν τον έλεγχο της κυκλοφορίας με βάση τους χρήστες και τις υπηρεσίες χρήστη, εφαρμόζοντας διαφοροποιημένη παροχή υπηρεσιών για διαφορετικούς χρήστες.
 • Υψηλότερη χρήση πόρων με χαμηλότερο κόστος: Το GPON υποστηρίζει λόγο διαχωρισμού έως 1:128. Μια ίνα τροφοδότησης από την αίθουσα εξοπλισμού CO μπορεί να χωριστεί σε έως και 128 τελικές ίνες (drop fibers). Αυτό ελαχιστοποιεί τους πόρους ινών και το κόστος O&M.

Διαμόρφωση του GPON ONT από το SD-WAN Orchestrator

Κάντε κλικ στη διασύνδεση SFP στην οποία είναι συνδεδεμένη η συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα GPON. Όταν το SFP είναι συνδεδεμένο, το όνομα της υποδοχής εμφανίζεται ως SFP1 και SFP2 στην περιοχή Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) του SD-WAN Orchestrator.

Για να διαμορφώσετε το SFP του GPON ONT από το SD-WAN Orchestrator:

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στην Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges), και στη συνέχεια επιλέξτε ένα Edge 6X0.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Συσκευή» (Device) και κάντε κύλιση προς τα κάτω στις «Ρυθμίσεις συσκευής» (Device Settings) για το Edge 6X0.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) στη στήλη Ενέργειες (Actions) για τη διασύνδεση SFP (SFP1 ή SFP 2), όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

  Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου διασύνδεσης συσκευής Edge 6X0.

 4. Το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διασύνδεσης (Override Interface) πρέπει να επιλεγεί για τη διαμόρφωση GPON.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η διασύνδεση ενεργοποιήθηκε (Interface Enabled).
  Σημείωση: Τα βήματα αυτής της διαδικασίας αφορούν συγκεκριμένα στη διαμόρφωση GPON. Για μια πλήρη περιγραφή όλων των στοιχείων στο πλαίσιο διαλόγου διασύνδεσης συσκευής Edge 6X0, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης.
 6. Στην περιοχή Ρυθμίσεις SFP (SFP Settings), επιλέξτε GPON ως μονάδα SFP, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 7. Στην περιοχή Ρυθμίσεις GPON (GPON Settings), καταχωρήστε τη λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή. (Το αναγνωριστικό τοποθεσίας συνδρομητή μπορεί να έχει έως και 10 χαρακτήρες ASCII ή έως 20 δεκαεξαδικούς αριθμούς. Η λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή ASCII επιτρέπει έως και 10 χαρακτήρες ASCII. Η λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή HEX επιτρέπει έως και 20 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες).
 8. Στην περιοχή Ρυθμίσεις GPON (GPON Settings), καταχωρήστε το αναγνωριστικό τοποθεσίας συνδρομητή.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση SFP1 (Update SFP1).

Για να διαμορφώσετε το SFP του GPON ONT από την τοπική διασύνδεση:

 1. Από την τοπική διασύνδεση, μεταβείτε στο Λεπτομέρειες (Details) Επισκόπηση Edge (Edge Overview).

  Η σελίδα Επισκόπηση Edge εμφανίζεται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 2. Επιλέξτε μια διασύνδεση SFP για να αλλάξετε τη ρύθμισή της.
 3. Στη σελίδα Ιδιοτήτων SFP, επιλέξτε GPON από το αναπτυσσόμενο μενού Λειτουργική μονάδα SFP (SFP Module). (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).

  Οι ακόλουθες ρυθμίσεις GPON, η λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή και το αναγνωριστικό τοποθεσίας συνδρομητή, εμφανίζονται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 4. Στο αναπτυσσόμενο μενού Λειτουργία αναγνωριστικού τοποθεσίας συνδρομητή (Subscriber Location ID Mode), επιλέξτε ASCII ή HEX (εικόνα παρακάτω).

 5. Καταχωρήστε το αναγνωριστικό τοποθεσίας συνδρομητή στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρυθμίσεων GPON

Ο διαγνωστικός έλεγχος GPON είναι διαθέσιμος μόνο για συσκευές 6X0. Ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων για περισσότερες πληροφορίες.