Το SD-WAN Orchestrator παρέχει μια δυνατότητα προειδοποίησης για να ειδοποιεί έναν ή περισσότερους εταιρικούς διαχειριστές (ή άλλους χρήστες υποστήριξης) όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία κάνοντας κλικ στην επιλογή Ειδοποιήσεις (Alerts) κάτω από την επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) στον πίνακα περιήγησης.

Μπορείτε να στέλνετε ειδοποιήσεις όταν ένα SD-WAN Edge αποσυνδεθεί ή συνδεθεί ξανά, μια σύνδεση WAN απενεργοποιηθεί, μια διοχέτευση VPN απενεργοποιηθεί ή όταν συμβεί μια ανακατεύθυνση Edge υψηλής διαθεσιμότητας. Αφού εντοπιστεί καθυστέρηση για αποστολή της προειδοποίησης είναι δυνατό να καταχωρηθεί η καθυστέρηση αυτή για καθέναν από τους τύπους ειδοποίησης. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στο Διαμόρφωση > Ειδοποιήσεις (Configure > Alerts and Notifications).

παρακολούθηση-προειδοποιήσεις2

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη που έχει δικαιώματα υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SD-WAN Orchestrator. Δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.