Διαμορφώστε το VPN διακλάδωσης σε Διανομείς SD-WAN για να δημιουργήσετε σύνδεση VPN μεταξύ διακλάδωσης και διανομέων.

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε το Cloud VPN και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή Cloud VPN και ενεργοποιήστε το Cloud VPN, ρυθμίζοντας το κουμπί εναλλαγής σε Ενεργό (On).
 4. Για να διαμορφώσετε τη διακλάδωση σε Διανομείς SD-WAN, στην περιοχή Διακλάδωση προς διανομέα (Branch to Hubs), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable).
 5. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επιλογή διανομέων (Select Hubs). Εμφανίζεται η σελίδα Διαχείριση διανομέων Cloud VPN (Manage Cloud VPN Hubs) για το επιλεγμένο προφίλ.
 6. Από το στοιχείο Διαθέσιμα Edge και συμπλέγματα (Available Edges & Clusters), μπορείτε να επιλέξετε και να διαμορφώσετε τα Edge ώστε να λειτουργούν ως Διανομείς SD-WAN ή ως Διανομείς οπισθόζευξης ή ως Διανομείς VPN διακλάδωσης σε διακλάδωση στο προφίλ διακλάδωσης, χρησιμοποιώντας τα βέλη > ή <.
  Σημείωση: Ένα σύμπλεγμα Edge και ένα μεμονωμένο Edge μπορούν να διαμορφωθούν ταυτόχρονα ως διανομείς σε ένα προφίλ διακλάδωσης. Όταν εκχωρηθούν Edge σε ένα σύμπλεγμα, δεν μπορούν να εκχωρηθούν ως μεμονωμένοι διανομείς.
  Σημείωση: Το VPN διακλάδωσης σε διακλάδωση με χρήση διανομέων λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν οι διανομείς είναι συμπλέγματα ή μεμονωμένα Edge. Για να διαμορφώσετε το VPN διακλάδωσης σε διακλάδωση με χρήση διανομέων που είναι επίσης συμπλέγματα Edge, μπορείτε να επιλέξετε έναν διανομέα από την περιοχή Διανομείς (Hubs) και να τον μετακινήσετε στην περιοχή Διανομείς VPN διακλάδωσης σε διακλάδωση (Branch to Branch VPN Hubs). Συνιστάται να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη επιλογή διανομέα VPN (Auto Select VPN Hub), έτσι ώστε το Edge να επιλέξει τον καλύτερο διανομέα για τη δημιουργία της σύνδεσης διανομέων VPN διακλάδωσης σε διακλάδωση.
 7. Για να ενεργοποιήσετε την οπισθόζευξη υπό όρους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση οπισθόζευξης υπό όρους (Enable Conditional BackHaul).
  Με την οπισθόζευξη υπό όρους (CBH) ενεργοποιημένη, το Edge θα μπορεί να ανακατευθύνει κυκλοφορία εξαρτώμενη από το Internet (απευθείας κυκλοφορία Internet, Internet από Πύλη SD-WAN (IPv4 όσο και IPv6) και κυκλοφορία ασφαλείας cloud μέσω IPsec) προς συνδέσεις MPLS όποτε δεν υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες συνδέσεις Internet. Όταν είναι ενεργοποιημένη η οπισθόζευξη υπό όρους, από προεπιλογή όλοι οι κανόνες πολιτικής επιχείρησης σε επίπεδο διακλάδωσης υπόκεινται σε ανακατεύθυνση κυκλοφορίας μέσω οπισθόζευξης υπό όρους. Μπορείτε να εξαιρέσετε την κυκλοφορία από την οπισθόζευξη υπό όρους με βάση ορισμένες απαιτήσεις για επιλεγμένες πολιτικές, απενεργοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα στο επιλεγμένο επίπεδο πολιτικής επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Οπισθόζευξη υπό όρους.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).