Διαμορφώστε το VPN διακλάδωσης σε Διανομείς SD-WAN για να δημιουργήσετε σύνδεση VPN μεταξύ διακλάδωσης και διανομέων.

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε το Cloud VPN και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή Cloud VPN και ενεργοποιήστε το Cloud VPN, ρυθμίζοντας το κουμπί εναλλαγής σε Ενεργό (On).
 4. Για να διαμορφώσετε τη διακλάδωση σε Διανομείς SD-WAN, στην περιοχή Διακλάδωση προς διανομέα (Branch to Hubs), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable).
 5. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επιλογή διανομέων (Select Hubs). Εμφανίζεται η σελίδα Διαχείριση διανομέων Cloud VPN (Manage Cloud VPN Hubs) για το επιλεγμένο προφίλ.
 6. Από την ενότητα Διαθέσιμα Edge και συμπλέγματα (Available Edges & Clusters), μπορείτε να επιλέξετε και να διαμορφώσετε τα Edge ώστε να λειτουργούν ως Διανομείς SD-WAN ή ως διανομείς backhaul.
  Σημείωση: Ένα σύμπλεγμα Edge και ένα μεμονωμένο Edge μπορούν να διαμορφωθούν ταυτόχρονα ως διανομείς σε ένα προφίλ διακλάδωσης. Όταν εκχωρηθούν Edge σε ένα σύμπλεγμα, δεν μπορούν να εκχωρηθούν ως μεμονωμένοι διανομείς.
 7. Για να ενεργοποιήσετε το backhaul υπό όρους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση backhaul υπό όρους (Enable Conditional BackHaul).
  Με το backhaul υπό όρους (CBH) ενεργοποιημένη, το Edge θα μπορεί να ανακατευθύνει κυκλοφορία εξαρτώμενη από το Internet (απευθείας κυκλοφορία Internet, Internet από Πύλη SD-WAN (IPv4 όσο και IPv6) και κυκλοφορία ασφαλείας cloud μέσω IPsec) προς συνδέσεις MPLS όποτε δεν υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες συνδέσεις Internet. Όταν είναι ενεργοποιημένο το backhaul υπό όρους, από προεπιλογή όλοι οι κανόνες επιχειρηματικής πολιτικής σε επίπεδο διακλάδωσης υπόκεινται σε ανακατεύθυνση κυκλοφορίας μέσω backhaul υπό όρους. Μπορείτε να εξαιρέσετε την κυκλοφορία από το backhaul υπό όρους με βάση ορισμένες απαιτήσεις για επιλεγμένες πολιτικές, απενεργοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα στο επιλεγμένο επίπεδο επιχειρηματικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Οπισθόζευξη υπό όρους.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).