Για την ανάθεση προφίλ και άδειας χρήσης στα Edge:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί για την παροχή Zero Touch, ώστε να μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των Edge στη σελίδα Απόθεμα Edge (Edge Inventory). Για οδηγίες, δείτε Εγγραφή για παροχή Zero Touch.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση > Παροχή Zero Touch > Εκκρεμής αντιστοίχιση (Administration > Zero Touch Provisioning > Pending Assignment). Εμφανίζεται μια λίστα αποθέματος Edge με σειριακό αριθμό και μοντέλο.
  2. Επιλέξτε όλα τα Edge για τα οποία θέλετε να αναθέσετε προφίλ και άδεια χρήσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Αντιστοίχιση... (Actions > Assign…). Εμφανίζεται το αποκλειστικό αναδυόμενο παράθυρο Ανάθεση αποθέματος Edge (Edge Inventory Assignment).
  3. Από τις αναπτυσσόμενες λίστες Προφίλ (Profile) και Άδεια χρήσης Edge (Edge License), επιλέξτε το απαιτούμενο προφίλ και την άδεια χρήσης που θέλετε να ανατεθούν σε όλα τα Edge του αποθέματος.
    Μπορείτε να επιλέξετε την παράκαμψη αυτών των ρυθμίσεων για ένα συγκεκριμένο Edge, επιλέγοντας το κατάλληλο προφίλ και την άδεια χρήσης στον πίνακα.
  4. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Τα Edge για τα οποία έχετε αναθέσει προφίλ και άδεια χρήσης εμφανίζονται στην καρτέλα Έχει αντιστοιχιστεί (Assigned). Η Κατάσταση αποθέματος (Inventory State) για τα Edge στα οποία έχει γίνει ανάθεση, θα οριστεί σε Ανατέθηκε σε πελάτη (Assigned to Customer) και η Κατάσταση Edge (Edge State) θα οριστεί σε Εκκρεμεί (Pending).

Επόμενες ενέργειες

Ενεργοποιήστε τα φυσικά Edge στα οποία έχει γίνει ανάθεση και συνδέστε τα στο Internet, έτσι ώστε να ανακατευθύνονται στο SD-WAN Orchestrator όπου ενεργοποιούνται αυτόματα. Μετά την ενεργοποίηση ενός Edge, η Κατάσταση Edge (Edge State) στην καρτέλα Έχει αντιστοιχιστεί (Assigned) αλλάζει από Εκκρεμεί (Pending) σε Ενεργοποιήθηκε (Activated).