Για να εγγραφείτε για την παροχή Zero Touch:

Προϋποθέσεις

Ως εταιρικός υπερχρήστης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έγκυρο αναγνωριστικό συνδρομής (SID), το οποίο λάβατε κατά την κράτηση παραγγελιών Secure Access Service Edge (SASE). Εάν δεν διαθέτετε έγκυρο SID, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της VMware. Απαιτείται εξερχόμενη σύνδεση στο Internet μέσω DHCP για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενεργοποίησης προώθησης μέσω push.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Διαχείριση > Ρυθμίσεις συστήματος > Γενικές πληροφορίες (Administration > System Settings > General Information).
  2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Εγγραφή προμήθειας χωρίς επαφή (Zero Touch Provisioning Sign Up) και, στη συνέχεια, στο πεδίο SID, εισαγάγετε το αναγνωριστικό συνδρομής.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).

Αποτελέσματα

Μπορείτε να προβάλετε το απόθεμα Edge στην καρτέλα Εκκρεμής αντιστοίχιση (Pending Assignment) μόνο μετά την επιτυχή επικύρωση του SID. Η διαδικασία επικύρωσης μπορεί να διαρκέσει έως και 1 εβδομάδα το πολύ. Για να προβάλετε το απόθεμα Edge, μεταβείτε στις επιλογές Διαχείριση > Παροχή Zero Touch > Εκκρεμής αντιστοίχιση (Administration > Zero Touch Provisioning > Pending Assignment).

Σημείωση: Μόνο τα Edge που σας εστάλησαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής εμφανίζονται στην καρτέλα Εκκρεμής αντιστοίχιση (Pending Assignment). Βεβαιωθείτε ότι το SID που σας έχει ανατεθεί χρησιμοποιείται σε όλες τις μελλοντικές παραγγελίες σας, έτσι ώστε το απόθεμα να αντικατοπτρίζεται σωστά.

Επόμενες ενέργειες

Πρέπει να αντιστοιχίσετε ένα προφίλ και μια άδεια χρήσης στα Edge. Για οδηγίες, δείτε Ανάθεση προφίλ και άδειας χρήσης σε Edge.