Για να διαμορφώσετε ιδιωτικά δίκτυα:

  1. Από τον πίνακα περιήγησης του SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).
  2. Στην περιοχή Ιδιωτικά ονόματα δικτύου (Private Network Names), κάντε κλικ στο κουμπί Νέο (New).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα ιδιωτικού δικτύου (New Private Network Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα στο κατάλληλο πλαίσιο κειμένου.

    διαμόρφωση-δίκτυο-υπηρεσίες-νέo-παράθυρο διαλόγου

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

    Το όνομα ιδιωτικού δικτύου εμφανίζεται στην περιοχή Όνομα ιδιωτικού δικτύου (Private Network Name).

    διαμόρφωση-δίκτυο-υπηρεσίες-εμφάνιση-περιοχή