Μπορείτε να ορίσετε πολλά ιδιωτικά δίκτυα και να τα αντιστοιχίσετε σε μεμονωμένες ιδιωτικές επικαλύψεις WAN.