Ενδέχεται να χρειαστούν δείκτες χειρισμού ICMP για να είναι δυνατή η ενσωμάτωση με εξωτερικό δρομολογητή που εκτελεί λειτουργία δυναμικής δρομολόγησης και χρειάζεται πληροφορίες κατάστασης σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης της διαδρομής μέσω VMware. Η περιοχή Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) παρέχει ενότητες για τον καθορισμό διερευνήσεων ICMP και αποκρίσεων.

Στις διερευνήσεις ICMP μπορούν να καθοριστούν ρυθμίσεις για όνομα, ετικέτα VLAN (καμία, 802.1q, 802.1ad, QinQ (0x8100) ή QinQ (0x9100)), C-Tag, S-Tag, IP προέλευσης/προορισμού/μεταπήδησης, συχνότητα αποστολής αιτημάτων ping και όριο για την τιμή του αριθμού των αναπάντητων ping που θα οδηγήσουν στη σήμανση της διαδρομής ως μη προσβάσιμης.

Στις αποκρίσεις ICMP μπορούν να καθοριστούν ρυθμίσεις για Όνομα (Name), Διεύθυνση IP (IP Address) και Λειτουργία (Mode) (Υπό όρους (Conditional) ή Πάντα (Always)).

  • Πάντα (Always): Το Edge αποκρίνεται πάντα στις διερευνήσεις ICMP.
  • Υπό όρους (Conditional): Το Edge αποκρίνεται στις διερευνήσεις ICMP μόνο όταν η επικάλυψη SD-WAN είναι ενεργή.

διαμόρφωση-edge-icmp-διερευνήσεις-αποκρίσεις