Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης της λειτουργίας ορατότητας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία ορατότητας

Παρόλο που η παρακολούθηση κατά διεύθυνση MAC είναι ιδανική (αφού παρέχει καθολικό μοναδικό αναγνωριστικό), υπάρχει έλλειψη ορατότητας όταν ένας μεταγωγέας L3 βρίσκεται μεταξύ του πελάτη και του Edge, επειδή η διεύθυνση MAC του μεταγωγέα είναι γνωστή στο Edge αλλά όχι η διεύθυνση MAC της συσκευής. Επομένως, είναι διαθέσιμες δύο λειτουργίες παρακολούθησης (κατά διεύθυνση MAC και τώρα κατά διεύθυνση IP). Όταν η παρακολούθηση κατά διεύθυνση MAC δεν είναι δυνατή, χρησιμοποιείται πλέον η διεύθυνση IP.

configure-profile-device-visbility-mode

Επιλογή λειτουργίας ορατότητας

Για να επιλέξετε Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode), μεταβείτε στην καρτέλα Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles). Κάντε κλικ σε ένα προφίλ και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) και επιλέξτε ένα από τα εξής:
 • Ορατότητα κατά διεύθυνση MAC (Visibility by MAC address)
 • Ορατότητα κατά διεύθυνση IP (Visibility by IP address)

Ζητήματα για τη χρήση της λειτουργίας ορατότητας

Λάβετε υπόψη τα εξής κατά την επιλογή λειτουργίας ορατότητας:

 • Εάν έχει επιλεγεί η Ορατότητα κατά διεύθυνση MAC (Visibility by MAC address):
  • Οι πελάτες βρίσκονται πίσω από μεταγωγέα L2
  • Εμφανίζονται οι διευθύνσεις MAC, οι διευθύνσεις IP και τα ονόματα κεντρικού υπολογιστή των πελατών
  • Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται βάσει διευθύνσεων MAC
 • Εάν έχει επιλεγεί η Ορατότητα κατά διεύθυνση IP (Visibility by IP address):
  • Οι πελάτες βρίσκονται πίσω από μεταγωγέα L3
  • Εμφανίζονται η διεύθυνση MAC του μεταγωγέα, η διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή των πελατών (εάν ισχύει)
  • Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται βάσει διευθύνσεων IP
Σημείωση: Οι αλλαγές στη λειτουργία ορατότητας δεν διαταράσσουν τη γενικότερη λειτουργία.

Από προεπιλογή, η Λειτουργία ορατότητας μεταβιβάζεται από τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία ορατότητας για ένα Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges). Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device). Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα Λειτουργία ορατότητας (Visibility Mode) και επιλέξτε Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge) για να επιλέξετε τη λειτουργία ορατότητας για το επιλεγμένο Edge.