Όταν θέλετε να ανακατευθύνετε πολλά τμήματα κυκλοφορίας στο VNF ασφαλείας, ορίστε αντιστοίχιση μεταξύ τμημάτων και VLAN υπηρεσιών.

Για να αντιστοιχίσετε τα τμήματα με VLAN υπηρεσίας:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση > Τμήματα (Configure > Segments).
  2. Στη σελίδα Τμήματα (Segments), εισαγάγετε το αναγνωριστικό VLAN υπηρεσίας για κάθε τμήμα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί το VNF εκχωρείται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό VLAN. Η πολιτική τείχους προστασίας στο VNF ορίζεται χρησιμοποιώντας αυτά τα αναγνωριστικά VLAN. Η κυκλοφορία από VLAN και διασυνδέσεις σε αυτά τα τμήματα επισημαίνεται με το αναγνωριστικό VLAN που έχει εκχωρηθεί για το καθορισμένο τμήμα.

Επόμενες ενέργειες

Εισαγάγετε το VNF ασφαλείας σε μια υπηρεσία VLAN ή δρομολογημένη διασύνδεση για να ανακατευθύνετε την κυκλοφορία από το VLAN ή τη δρομολογημένη διασύνδεση στο VNF. Δείτε Διαμόρφωση VLAN με εισαγωγή VNF.