Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων συμπλεγμάτων Edge και των δεδομένων χρήσης.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συμπλεγμάτων Edge:

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) > Συμπλέγματα Edge (Edge Clusters).

Η καρτέλα Συμπλέγματα Edge (Edge Clusters) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων συμπλεγμάτων Edge. Για να διαμορφώσετε τα συμπλέγματα, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση συμπλεγμάτων και διανομέων.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα του συμπλέγματος Edge, Edge διαθέσιμα στο σύμπλεγμα, ποσοστό χρήσης CPU και μνήμης, Αριθμός διοχετεύσεων, Πλήθος ροών και Αριθμός πακέτων σε ουρά αναμονής που απορρίφθηκαν.