Η επιλογή Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) σας παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διαχειριστή μαζί με τις λεπτομέρειες ελέγχου ταυτότητας.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στη Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) για να διαμορφώσετε τα εξής: