Η επιλογή Διαχείριση (Administration) στην πύλη Επιχείρησης σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συστήματος και τις πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας, να δημιουργήσετε χρήστες-διαχειριστές και να διαχειριστείτε άδειες χρήσης Edge.

Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) για να διαμορφώσετε τα εξής:
  • Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings)– Διαμορφώστε τις πληροφορίες χρήστη και του εταιρικού ελέγχου ταυτότητας. Δείτε Ρυθμίσεις συστήματος.
  • Διαχειριστές (Administrators)– Δημιουργήστε ή τροποποιήστε χρήστες-διαχειριστές με διαφορετικά προνόμια ρόλου. Δείτε Διαχείριση χρηστών διαχειριστών.
  • Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) – Προβολή και δημιουργία αναφοράς αδειών χρήσης Edge. Δείτε Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge.