Η σελίδα Ειδοποιήσεις (Alerts) στο παράθυρο Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration) σάς επιτρέπει να επιλέξετε τα συμβάντα για τα οποία πρέπει να αποσταλούν ειδοποιήσεις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαρχόντων χρηστών διαχειριστών.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται στην ομάδα χειριστών που διαχειρίζονται ολόκληρο το SD-WAN Orchestrator και στους πελάτες. Οι ειδοποιήσεις που πηγαίνουν στους χειριστές ονομάζονται Προκαταρκτικές ειδοποιήσεις καθώς αποστέλλονται αμέσως. Οι ειδοποιήσεις πελατών ή επιχειρήσεων υπόκεινται σε καθυστερήσεις, όπως έχουν ρυθμιστεί από τον διαχειριστή της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μια ειδοποίηση Ανενεργή σύνδεση (Link Down) μπορεί να φτάσει τόσο σε προορισμό διαμορφωμένο από τον χειριστή όσο και σε προορισμούς διαμορφωμένους από τους πελάτες. Ας υποθέσουμε ότι μια σύνδεση είναι ανενεργή για ένα λεπτό και ο πελάτης διαμορφώνει την καθυστέρηση ειδοποίησης Ανενεργή σύνδεση (Link Down) για 2 λεπτά. Εάν οι προκαταρκτικές ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες γι' αυτήν τη σύνδεση, το Orchestrator στέλνει μια ειδοποίηση χειριστή για Ανενεργή σύνδεση (Link Down), αλλά ο πελάτης δεν λαμβάνει ειδοποίηση καθώς έπεσε κάτω από τη διαμορφωμένη καθυστέρηση.

Διαδικασία

 1. Στο παράθυρο Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration), εμφανίζεται η σελίδα Ειδοποιήσεις (Alerts) από προεπιλογή.
 2. Τα ακόλουθα συμβάντα εμφανίζονται στην ενότητα Συμβάν (Incident).
 3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου όπως απαιτείται και εισαγάγετε τον αντίστοιχο χρόνο καθυστέρησης ειδοποίησης σε λεπτά.
  Σημείωση:
  • Το κουμπί εναλλαγής Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (On/Off) ορίζεται αυτόματα σε Ενεργοποίηση (On) εάν έχουν επιλεγεί όλα τα συμβάντα.
  • Αφήστε το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα σε κάθε συμβάν για περισσότερες πληροφορίες.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμβάν EDIT_ALERT_CONFIGURATION για να καταγράψετε τις αλλαγές στις διαμορφώσεις των εταιρικών ενημερώσεων.
 4. Αναπτύξτε το Email/SMS στην ενότητα Ειδοποιήσεις (Notifications), για να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαρχόντων χρηστών διαχειριστών.
 5. Εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τους διαμορφωμένους διαχειριστές.
  Ρόλος Εμφανίζει τον ρόλο του αντίστοιχου χρήστη διαχειριστή.
  Διεύθυνση email Εμφανίζει τη διεύθυνση email του αντίστοιχου χρήστη διαχειριστή.
  Αρ. τηλεφώνου Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου του αντίστοιχου χρήστη διαχειριστή.
  Email Ενεργοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής για να στείλετε ειδοποίηση μέσω email στη διεύθυνση email του χρήστη διαχειριστή.
  SMS Ενεργοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής για να στείλετε ειδοποίηση μέσω SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη διαχειριστή.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο χρήστης διαχειριστής έχει έγκυρο αριθμό τηλεφώνου.
  Επαλήθευση Κάντε κλικ για να επικυρώσετε τη διεύθυνση email ή/και τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη.
 6. Ακολουθούν επιπρόσθετες επιλογές:
  Επιλογή Περιγραφή
  Προσθήκη δέκτη (Add Receiver) Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή, δημιουργείται μια νέα γραμμή για τον χρήστη διαχειριστή. Εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.
  Προσθήκη πολλών email (Add Multiple Emails) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να προσθέσετε πολλές διευθύνσεις email για τον χρήστη διαχειριστή. Οι διευθύνσεις email πρέπει να προστεθούν σε μια λίστα διαχωρισμένη με κόμμα.
  Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του επιλεγμένου χρήστη διαχειριστή.
 7. Αναπτύξτε τους Διαμορφωμένους κεντρικούς υπολογιστές (Configured Hosts) περιοχή Επιλογή διαμορφωμένων προορισμών παγιδεύσεων SNMP (Select Configured SNMP Trap Destination(s)), για να εμφανίσετε τις διαμορφωμένες παγιδεύσεις SNMP. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή πολλές παγιδεύσεις χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού.
  Σημείωση: Εάν δεν έχει διαμορφωθεί παγίδευση SNMP, σε αυτήν την ενότητα εμφανίζεται μια σύνδεση προς τη σελίδα Παγιδεύσεις SNMP (SNMP Traps).
 8. Αναπτύξτε τη Διαμορφωμένη διεύθυνση URL (Configured URL) στην ενότητα Επιλογή διαμορφωμένων Webhook (Select Configured Webhooks) για να εμφανίσετε τα διαμορφωμένα webhook. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή πολλά webhook χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού.
  Σημείωση: Εάν δεν έχει διαμορφωθεί webhook, σε αυτήν την ενότητα εμφανίζεται μια σύνδεση στη σελίδα Webhook (Webhooks).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).