Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης μιας συσκευής προφίλ.

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη με δικαιώματα υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SD-WAN Orchestrator. Δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.

Το VMware παρέχει ρυθμίσεις συσκευής με χρήση της καρτέλας Συσκευή (Device) [Διαμόρφωση > Προφίλ > καρτέλα Συσκευή (Configure > Profiles > καρτέλα Device)] σε ένα προφίλ. Η καρτέλα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση τμημάτων, τη δημιουργία VLAN, τη διαμόρφωση διασυνδέσεων, τη διαμόρφωση ρυθμίσεων DNS, τη διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τμηματοποίηση, δείτε Διαμόρφωση τμημάτων.