Οι ομάδες θυρών μπορούν να αποθηκεύσουν ένα εύρος αριθμών θύρας TCP και UDP.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στη Διαμόρφωση > Ομάδες αντικειμένων (Configure Object Groups).
  2. Στην καρτέλα Ομάδες θυρών (Port Groups), κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέο (New).
  3. Στο παράθυρο Διαμόρφωση ομάδας θυρών (Configure Port Group), εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για την ομάδα θυρών.
  4. Επιλέξτε το πρωτόκολλο TCP ή UDP και εισαγάγετε τους αντίστοιχους αριθμούς θύρας όπως απαιτείται.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να ορίσετε μια πολιτική επιχείρησης ή έναν κανόνα τείχους προστασίας με την ομάδα θυρών, για να συμπεριλάβετε το εύρος των αριθμών θύρας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Μπορείτε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τους αριθμούς θυρών σε μια ομάδα θυρών κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Ενημέρωση (Update) στην καρτέλα ομάδων θυρών.

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ομάδων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται. Εάν θέλετε να διαγράψετε μια ομάδα αντικειμένων, θα πρέπει να εξαιρέσετε την ομάδα αντικειμένων από τις πολιτικές επιχείρησης ή τους κανόνες τείχους προστασίας.