Περιγράφει τον τρόπο μη αυτόματης προσθήκης διαδρομών SD-WAN στο δίκτυο Azure.

Για να προσθέσετε δρομολογήσεις SD-WAN με μη αυτόματο τρόπο στο δίκτυο Azure:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την παροχή των τοποθεσιών VPN Azure στην πλευρά του SD-WAN Orchestrator.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
  Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
 2. Μεταβείτε στην επιλογή Όλοι οι πόροι (All resources) και, από τη λίστα των διαθέσιμων πόρων, επιλέξτε το εικονικό WAN που έχετε δημιουργήσει.
 3. Στην περιοχή Αρχιτεκτονική εικονικού WAN (Virtual WAN architecture), κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες VPN (VPN sites).
 4. Από τη διαθέσιμη λίστα τοποθεσιών VPN, επιλέξτε την τοποθεσία VPN που θέλετε (για παράδειγμα, Προορισμός μη SD-WAN name.primary), η οποία προστίθεται ως αποτέλεσμα του βήματος παροχής Προορισμός μη SD-WAN που εκτελείται με τη χρήση του SD-WAN Orchestrator.
 5. Κάντε κλικ στο όνομα της επιλεγμένης τοποθεσίας VPN και, από το επάνω μέρος της επόμενης οθόνης, επιλέξτε Επεξεργασία τοποθεσίας (Edit site).
 6. Στο πλαίσιο κειμένου Χώρος ιδιωτικών διευθύνσεων (Private address space), πληκτρολογήστε το εύρος διευθύνσεων για τις δρομολογήσεις SD- WAN.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιβεβαίωση (Confirm).
  Ομοίως, μπορείτε να επεξεργαστείτε την πλεονάζουσα τοποθεσία VPN ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
  Σημείωση: Προς το παρόν, το Azure vWAN υποστηρίζει μόνο ενεργή/ενεργή λειτουργία διοχέτευσης και δεν διαθέτει τη δυνατότητα καθορισμού προτεραιότητας ή κύριας διοχέτευσης στην τοποθεσία VPN (κύριες και πλεονάζουσες τοποθεσίες) και επομένως η εξισορρόπηση φόρτου θα γίνεται από το Azure με δρομολόγηση πολλαπλών διαδρομών ίσου κόστους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασύμμετρη ροή κυκλοφορίας και μπορεί να αυξήσει την καθυστέρηση για αυτές τις ροές. Ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης της ασύμμετρης ροής είναι η κατάργηση του πλεονασμού Πύλη SD-WAN στη διοχέτευση Azure vWAN Hub NVS. Ωστόσο, η κατάργηση της πλεονάζουσας διοχέτευσης πύλης ενδέχεται να μην είναι αποδεκτή για όλες τις αναπτύξεις και πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.