Περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN τύπου Εικονικού διανομέα Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub) από Πύλη SD-WAN.

Για διαμόρφωση στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN τύπου Εικονικού διανομέα Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub) από Πύλη SD-WAN:

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

 1. Από τον πίνακα πλοήγησης στο SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).
  Εμφανίζεται η οθόνη Υπηρεσίες (Services).
 2. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), κάντε κλικ στο κουμπί Νέο (New).
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέοι προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε το όνομα για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος (Type), επιλέξτε Εικονικός διανομέας Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub).
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Συνδρομή (Subscription), επιλέξτε μια συνδρομή.
  Η εφαρμογή λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα εικονικά WAN δυναμικά από το Azure.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Εικονικό WAN (Virtual WAN), επιλέξτε ένα εικονικό WAN.
  Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα την ομάδα πόρων με την οποία είναι συσχετισμένο το εικονικό WAN.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Εικονικός διανομέας (Virtual Hub), επιλέξτε έναν εικονικό διανομέα.
  Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα την περιοχή Azure που αντιστοιχεί στον διανομέα
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση διοχέτευσης (Enable Tunnel(s)), για να δώσετε τη δυνατότητα στις πύλες VPN του VMware να ξεκινήσουν συνδέσεις VPN με τον εικονικό διανομέα προορισμού αμέσως μόλις η τοποθεσία διατεθεί με επιτυχία.
  Σημείωση: Οι πύλες VPN του VMware δεν θα ξεκινήσουν διαπραγμάτευση IKE μέχρι να ρυθμιστούν οι παράμετροι για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN σε τουλάχιστον ένα προφίλ.
  Σημείωση:

  Από προεπιλογή, για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN Microsoft Azure, η τοπική τιμή αναγνωριστικού ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται είναι η δημόσια IP διασύνδεσης για Πύλη SD-WAN.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  Το SD-WAN Orchestrator ξεκινά αυτόματα την ανάπτυξη, διαθέτει τοποθεσίες VPN Azure και κάνει λήψη της ρύθμισης παραμέτρων τοποθεσίας VPN για τις πρόσφατα ρυθμισμένες τοποθεσίες και αποθηκεύει τις παραμέτρους στη βάση δεδομένων παραμέτρων για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN του SD-WAN Orchestrator.

Αποτελέσματα

Μόλις οι τοποθεσίες VPN Azure διατεθούν στην πλευρά του SD-WAN Orchestrator, μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες VPN (πρωτεύουσες και πλεονάζουσες) στην πύλη Azure, μεταβαίνοντας στη σελίδα Εικονικό WAN > Αρχιτεκτονική εικονικού WAN > Τοποθεσίες VPN (Virtual WAN > Virtual WAN architecture > VPN sites).

Επόμενες ενέργειες

 • Συσχετίστε το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN Microsoft Azure με ένα προφίλ για δημιουργία διοχέτευσης μεταξύ μιας διακλάδωσης και ενός εικονικού διανομέα Azure. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Συσχετίστε ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN Microsoft Azure σε προφίλ.
 • Πρέπει να προσθέσετε διαδρομές SD-WAN στο δίκτυο Azure με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία τοποθεσίας VPN.
 • Αφού συσχετίσετε ένα προφίλ με το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN Microsoft Azure, μπορείτε να επιστρέψετε στην ενότητα Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), μεταβαίνοντας στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) και ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του BGP για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN. Κάντε κύλιση στο όνομα για το στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) στη στήλη BGP. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση BGP μέσω IPsec από πύλες.
 • Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), κάντε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία (Edit) στη στήλη BFD για ένα στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN, για να διαμορφώσετε το BFD. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση BFD για πύλες.

Για πληροφορίες σχετικά με τον αυτοματισμό πύλης Εικονικού WAN Azure, δείτε Διαμόρφωση SD-WAN Orchestrator για την Αυτοματοποίηση Εικονικού WAN Azure IPsec από το Πύλη SD-WAN.