Μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνδέσεις WAN που είναι συνδεδεμένες σε ένα συγκεκριμένο Edge καθώς και την κατάσταση, τις λεπτομέρειες διασύνδεσης και άλλες μετρήσεις.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να δείτε ποια ομάδα συνδέσεων ή μεταφοράς χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία και πόσα δεδομένα αποστέλλονται στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) > Edge (Edges) > Μεταφορά (Transport).

Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Μεταφορά (Transport), εμφανίζεται η οθόνη Συνδέσεις (Links) από προεπιλογή. Η οθόνη εμφανίζει δεδομένα αποστολής και λήψης για τις συνδέσεις σας. Οι συνδέσεις που έχουν συσχετιστεί με ένα Edge εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης κάτω από τη στήλη Σύνδεση (Link), μαζί με την κατάσταση για το Cloud και το VPN, τη διασύνδεση WAN, τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τις λεπτομέρειες των Byte.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των συνδέσεων που χρησιμοποιούνται για την επιλεγμένη διάρκεια.

Κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες μεταφοράς (Transport Groups) για να προβάλετε τις συνδέσεις που ομαδοποιήθηκαν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Δημόσιο ενσύρματο, Δημόσιο ασύρματο ή Ιδιωτικό ενσύρματο.

Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε τις πληροφορίες ζωντανά κάνοντας κλικ στην επιλογή Έναρξη ζωντανής παρακολούθησης (Start Live Monitoring). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να προβάλετε ζωντανή παρακολούθηση των συνδέσεων και των ομάδων μεταφοράς. Η ζωντανή παρακολούθηση είναι χρήσιμη για τη διεξαγωγή ενεργών δοκιμών και για τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας μετάδοσης. Είναι επίσης χρήσιμη για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμμόρφωσης με την ασφάλεια και για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται οι πολιτικές κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Στην οθόνη Ζωντανή παρακολούθηση (Live Monitoring), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση λεπτομερειών TCP/UDP (Show TCP/UDP Details) για να προβάλετε λεπτομέρειες χρήσης συνδέσεων σε επίπεδο πρωτοκόλλου.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο. Το κάτω πλαίσιο εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρήσεων για τις συνδέσεις ή τις ομάδες μεταφοράς.

Κάντε κλικ στο βέλος πριν από το όνομα της σύνδεσης ή την ομάδα μεταφοράς για να προβάλετε τις αναλυτικές λεπτομέρειες. Για να προβάλετε αναλυτικές αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στη στήλη μετρήσεων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια λεπτομερή αναφορά ομάδων μεταφοράς με κορυφαίες εφαρμογές.