Η επιλογή "Ρυθμίσεις επιχείρησης" (Enterprise Settings) σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις γενικές πληροφορίες, τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων πληροφοριών και τις πληροφορίες των επαγγελματικών επαφών πελατών.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI), που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.

Κάντε κλικ στην επιλογή Πελάτες και συνεργάτες (Customers & Partners) και από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση πελατών (Monitor Customers).

Επιλέξτε έναν πελάτη από τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή Global Settings (Καθολικές ρυθμίσεις) > Ρυθμίσεις επιχείρησης (Enterprise Settings).

Γενικές πληροφορίες

Εισαγάγετε τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες για μια ρύθμιση επιχείρησης:

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα Εισαγάγετε το Όνομα (Name) του νέου πελάτη.

Αυτό είναι ένα υποχρεωτικό πεδίο.

Αριθμός λογαριασμού (Account Number) Εισαγάγετε το στοιχείο Αριθμός λογαριασμού (Account Number) για τον πελάτη. Προσθέστε ένα κοινό αναγνωριστικό για τον πελάτη.
Λογικό αναγνωριστικό Εμφανίζεται το Λογικό αναγνωριστικό (Logical ID). Το Orchestrator υποστηρίζεται από μια σειρά web API που χρησιμοποιούν αυτό το καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό.
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες Τομέας (Domain). Ο τομέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας SSO για το Orchestrator και για την ενεργοποίηση της Ευφυΐας δικτύου Edge. Μετά τη ρύθμιση, μην αλλάξετε τον τομέα, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ενοποίηση της Ευφυΐας δικτύου Edge με το Orchestrator.
Περιγραφή Εισαγάγετε την περιγραφή του νέου πελάτη.

Ρυθμίσεις απόρρητου πληροφοριών

Οι ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων πληροφοριών παρέχουν πλήρη έλεγχο στους διαχειριστές για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πρόσβασης.

 • Πρόσβαση υποστήριξης συνεργάτη (Partner Support Access)
  • Να επιτρέπεται πρόσβαση στην επιχείρηση (Allow Access to Enterprise) —Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση για προβολή και διαχείριση χρηστών επιχείρησης, ελέγχου ταυτότητας χρήστη και στατιστικών κυκλοφορίας με ταυτοποίηση χρήστη.
  • Να επιτρέπεται η πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα (Allow Access to Sensitive Data)—Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση για να προβάλετε κωδικούς πρόσβασης διαμόρφωσης υποστήριξης συνεργατών AE MSP σε απλό κείμενο.
 • Πρόσβαση υποστήριξης χειριστή (Operator Support Access)
  • Να επιτρέπεται η πρόσβαση στην επιχείρηση (Allow Access to Enterprise)—Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων του Orchestrator και των Edge αυτής της επιχείρησης. Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η προβολή πληροφοριών με ταυτοποίηση χρήστη.
  • Να επιτρέπεται η πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα (Allow Access to Sensitive Data)—Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση για να προβάλετε κωδικούς πρόσβασης διαμόρφωσης υποστήριξης συνεργατών AE MSP σε απλό κείμενο.
  • Να επιτρέπεται πρόσβαση διαχείρισης χρήστη (Allow User management access)—Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαχείρισης χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας χρηστών και της επαναφοράς κωδικών πρόσβασης. Για την ενίσχυση της ασφάλειας, ο χρήστης έχει πρόσβαση για να δει όλες τις πληροφορίες με ταυτοποίηση χρήστη.
 • SD-WAN PCI
  • SD-WAN PCI— Χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των PCAP στα Edge και τις πύλες.

Πρωτεύουσα επαφή επιχείρησης πελάτη

Συμπληρώστε τα κύρια στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου της εταιρείας σας που είναι υπεύθυνο για αδειοδότηση, επιχειρηματικές αναφορές, εφοδιαστική, αποστολή και παροχή Zero Touch.

Πρωτεύουσα επαφή επιχείρησης (Primary Business Contact)

Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης του ατόμου:

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα επικοινωνίας Εισαγάγετε το Όνομα επικοινωνίας (Contact Name) του ατόμου.
Email επικοινωνίας (Contact Email) Εισαγάγετε το Email επικοινωνίας (Contact Email) του ατόμου.
Τηλέφωνο Επιλέξτε τον κωδικό χώρας από την αναπτυσσόμενη λίστα και εισαγάγετε τον αριθμό Τηλέφωνο (Phone).
Κινητό τηλέφωνο Επιλέξτε τον κωδικό χώρας από την αναπτυσσόμενη λίστα και εισαγάγετε το Κινητό τηλέφωνο (Mobile Phone).

Πρωτεύουσα τοποθεσία επιχείρησης (Primary Business Location)

Καταχωρίστε τα ακόλουθα στοιχεία τοποθεσίας επιχείρησης του ατόμου:

Επιλογή Περιγραφή
Γραμμή διεύθυνσης 1 Καταχωρίστε τη Γραμμή διεύθυνσης 1 (Address Line 1) της πρωτεύουσας τοποθεσίας επιχείρησης.
Γραμμή διεύθυνσης 2 Καταχωρίστε τη Γραμμή διεύθυνσης 2 (Address Line 1) της πρωτεύουσας τοποθεσίας επιχείρησης.
Πόλη Καταχωρίστε το όνομα για την Πόλη (City) της πρωτεύουσας τοποθεσίας της επιχείρησης.
Νομός / Επαρχία / Περιοχή Καταχωρίστε τα στοιχεία Νομός / Επαρχία / Περιοχή (State / Province / Region) της πρωτεύουσας τοποθεσίας της επιχείρησης.
Ταχυδρομικός κώδικας Καταχωρίστε το στοιχείο Ταχυδρομικός κώδικας (Zip / Postcode) της πρωτεύουσας τοποθεσίας της επιχείρησης.
Χώρα/Περιοχή Καταχωρίστε την Χώρα/Περιοχή (Country) της πρωτεύουσας τοποθεσίας της επιχείρησης.