Το SNMP είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συχνά για την παρακολούθηση δικτύου και το MIB είναι μια βάση δεδομένων που σχετίζεται με το SNMP για τη διαχείριση οντοτήτων. Το SNMP μπορεί να ενεργοποιηθεί επιλέγοντας την επιθυμητή έκδοση SNMP, όπως περιγράφεται στα παρακάτω βήματα. Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις SNMP που καθορίζονται στο Προφίλ επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override).

Σημείωση: Τα SD-WAN Edges δεν δημιουργούν παγιδεύσεις SNMP. Σε περίπτωση αποτυχίας σε επίπεδο Edge, το Edge αναφέρει την αποτυχία με τη μορφή συμβάντων στο SD-WAN Orchestrator, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί παγιδεύσεις με βάση τις ειδοποιήσεις που έχουν ρυθμιστεί για τα ληφθέντα συμβάντα.
Πριν ξεκινήσετε:
 • Για να κάνετε λήψη του SD-WAN Edge MIB: μεταβείτε στη θέση Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostic) [Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων (Test & Troubleshooting) > Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics)] και εκτελέστε το MIB για το SD-WAN Edge. Αντιγράψτε και επικολλήστε τα αποτελέσματα στον τοπικό υπολογιστή σας.
 • Εγκαταστήστε όλα τα MIB που απαιτούνται από το VELOCLOUD-EDGE-MIB στη διαχείριση SNMP, συμπεριλαμβανομένων των SNMPv2-SMI, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, INET-ADDRESS-MIB, IF-MIB, UUID-TC-MIB και VELOCLOUD-MIB. Όλα τα προαναφερόμενα MIB είναι διαθέσιμα στη σελίδα «Απομακρυσμένα διαγνωστικά».

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εργασία (About this task): Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις SNMP που καθορίζονται στο προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override). Η επιλογή παράκαμψης Edge ενεργοποιεί συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Edge στις εμφανιζόμενες ρυθμίσεις και διακόπτει περαιτέρω αυτόματες ενημερώσεις από το προφίλ διαμόρφωσης γι' αυτήν την ενότητα. Για συνεχή συνέπεια και ευκολία ενημερώσεων, συνιστάται να ορίζετε διαμορφώσεις στο επίπεδο εξαίρεσης Προφίλ και όχι Edge.

Υποστηριζόμενα MIB (Supported MIBs)
 • Σύστημα SNMP MIB-2
 • Διασυνδέσεις SNMP MIB-2
 • VELOCLOUD-EDGE-MIB
Διαδικασία διαμόρφωσης SNMP σε επίπεδο Edge (Procedure to Configure SNMP Settings at Edge Level):
 1. Αποκτήστε το VELOCLOUD-EDGE-MIB στην οθόνη Απομακρυσμένα διαγνωστικά του SD-WAN Orchestrator.
 2. Εγκαταστήστε όλα τα MIB που απαιτούνται από το VELOCLOUD-EDGE-MIB.
 3. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στη Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 4. Επιλέξτε ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε το SNMP και κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) κάτω από τη στήλη Συσκευή.

  Θα εμφανιστεί η οθόνη Διαμόρφωση Edge (Configuration Edges) για το επιλεγμένο Edge.

 5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Ρυθμίσεις SNMP (SNMP Settings) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο εκδόσεων, v2c ή v3.

 6. Για διαμόρφωση SNMP v2c, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου v2c.
  2. Πληκτρολογήστε μια θύρα στο πλαίσιο κειμένου Θύρα (Port). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 161.
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Κοινότητα (Community), πληκτρολογήστε μια λέξη ή μια ακολουθία αριθμών που θα λειτουργήσει ως ‘κωδικός πρόσβασης’ και θα σας επιτρέψει την πρόσβαση στον παράγοντα SNMP.
   Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  4. Για επιτρεπόμενες IP:
   • Ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου Οποιοδήποτε (Any) για να επιτρέψετε σε οποιαδήποτε IP να έχει πρόσβαση στον παράγοντα SNMP.
   • Για να περιορίσετε την πρόσβαση στον παράγοντα SNMP, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Οποιοδήποτε (Any) και εισαγάγετε τις διευθύνσεις IP που θα έχουν πρόσβαση στον παράγοντα SNMP.

   διαμόρφωση-ρυθμίσεων-snmp-προφίλ-v2c

 7. Για διαμόρφωση SNMP v3, η οποία παρέχει πρόσθετη υποστήριξη ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Πληκτρολογήστε μια θύρα στο πλαίσιο κειμένου Θύρα (Port). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 161.
  2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης απορρήτου (Privacy Password) είναι ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας (Authentication Password) που έχει διαμορφωθεί στο Edge.
   Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  3. Ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόρρητο (Privacy) αν θέλετε να κρυπτογραφείται η μεταφορά πακέτων σας.
  4. Εάν έχετε σημειώσει το πλαίσιο ελέγχου Απόρρητο (Privacy), επιλέξτε DES ή AES από το αναπτυσσόμενο μενού Αλγόριθμος (Algorithm).
   Σημείωση: Ο αλγόριθμος AES υποδεικνύει AES-128.

  διαμόρφωση-ρυθμίσεων-snmp-προφίλ-v3

 8. Διαμόρφωση ρυθμίσεων τείχους προστασίας. Αφού διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SNMP, μεταβείτε στις ρυθμίσεις τείχους προστασίας (Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles) > Τείχος προστασίας (Firewall)) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας που θα ενεργοποιήσουν τις ρυθμίσεις SNMP σας.
Σημείωση:
 • Η παρακολούθηση διασύνδεσης SNMP υποστηρίζεται σε διασυνδέσεις με δυνατότητα DPDK για την έκδοση 3.3.0 και τις μεταγενέστερες εκδόσεις.
 • Για εκδόσεις λογισμικού παλαιότερες από 5.x, η υποστηριζόμενη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας είναι η MD5 από προεπιλογή.