Το SNMP είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συχνά για την παρακολούθηση δικτύου και το MIB είναι μια βάση δεδομένων που σχετίζεται με το SNMP για τη διαχείριση οντοτήτων. Το SNMP μπορεί να ενεργοποιηθεί επιλέγοντας την επιθυμητή έκδοση SNMP, όπως περιγράφεται στα παρακάτω βήματα.

Πριν ξεκινήσετε:
 • Για να κάνετε λήψη του SD-WAN Edge MIB: μεταβείτε στη θέση Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostic) [Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων (Test & Troubleshooting) > Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics)] και εκτελέστε το MIB για το SD-WAN Edge. Αντιγράψτε και επικολλήστε τα αποτελέσματα στον τοπικό υπολογιστή σας.
 • Εγκαταστήστε όλα τα MIB που απαιτούνται από το VELOCLOUD-EDGE-MIB στον κεντρικό υπολογιστή-πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των SNMPv2-SMI, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, INET-ADDRESS-MIB, IF-MIB, UUID-TC-MIB και VELOCLOUD-MIB. Όλα τα προαναφερόμενα MIB είναι διαθέσιμα στη σελίδα «Απομακρυσμένα διαγνωστικά».
Υποστηριζόμενα MIB (Supported MIBs)
 • Σύστημα SNMP MIB-2
 • Διασυνδέσεις SNMP MIB-2
 • VELOCLOUD-EDGE-MIB
Διαδικασία διαμόρφωσης SNMP σε επίπεδο Προφίλ (Procedure to Configure SNMP Settings at Profile Level):
 1. Αποκτήστε το VELOCLOUD-EDGE-MIB από τα Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostic).
 2. Εγκαταστήστε όλα τα MIB που απαιτούνται από το VELOCLOUD-EDGE-MIB. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Πριν ξεκινήσετε» για περισσότερες πληροφορίες.
 3. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στη θέση Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).

  Θα εμφανιστεί η οθόνη Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).

 4. Επιλέξτε ένα προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε το SNMP και κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) κάτω από τη στήλη Συσκευή.

  Θα εμφανιστεί η οθόνη Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles) για το επιλεγμένο Προφίλ.

 5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Ρυθμίσεις SNMP (SNMP Settings). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο εκδόσεων, v2c ή v3.
 6. Για διαμόρφωση SNMP v2c, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου v2c.
  2. Πληκτρολογήστε μια θύρα στο πλαίσιο κειμένου Θύρα (Port). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 161.
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Κοινότητα (Community), πληκτρολογήστε μια λέξη ή μια ακολουθία αριθμών που θα λειτουργήσει ως ‘κωδικός πρόσβασης’ και θα σας επιτρέψει την πρόσβαση στον παράγοντα SNMP.
   Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  4. Για επιτρεπόμενες IP:
   • Ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου Οποιοδήποτε (Any) για να επιτρέψετε σε οποιαδήποτε IP να έχει πρόσβαση στον παράγοντα SNMP.
   • Για να περιορίσετε την πρόσβαση στον παράγοντα SNMP, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Οποιοδήποτε (Any) και εισαγάγετε τις διευθύνσεις IP που θα έχουν πρόσβαση στον παράγοντα SNMP.

   διαμόρφωση-ρυθμίσεων-snmp-προφίλ-v2c

 7. Για διαμόρφωση SNMP v3, η οποία παρέχει πρόσθετη υποστήριξη ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Πληκτρολογήστε μια θύρα στο πλαίσιο κειμένου Θύρα (Port). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 161.
  2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης απορρήτου (Privacy Password) είναι ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης ελέγχου ταυτότητας (Authentication Password) που έχει διαμορφωθεί στο Edge.
   Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
  3. Ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόρρητο (Privacy) αν θέλετε να κρυπτογραφείται η μεταφορά πακέτων σας.
  4. Εάν έχετε σημειώσει το πλαίσιο ελέγχου Απόρρητο (Privacy), επιλέξτε DES ή AES από το αναπτυσσόμενο μενού Αλγόριθμος (Algorithm).
   Σημείωση: Ο αλγόριθμος AES υποδεικνύει AES-128.

  διαμόρφωση-ρυθμίσεων-snmp-προφίλ-v3

 8. Διαμόρφωση ρυθμίσεων τείχους προστασίας. Αφού διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SNMP, μεταβείτε στις ρυθμίσεις τείχους προστασίας (Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles) > Τείχος προστασίας (Firewall)) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας που θα ενεργοποιήσουν τις ρυθμίσεις SNMP σας.
Σημείωση: Η παρακολούθηση διασύνδεσης SNMP υποστηρίζεται σε διασυνδέσεις με δυνατότητα DPDK για την έκδοση 3.3.0 και τις μεταγενέστερες εκδόσεις.