Μπορείτε να παρακολουθείτε τις περιόδους λειτουργίας BFD σε Edge και πύλες.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις περιόδους λειτουργίας BFD στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Δρομολόγηση (Routing) > BFD. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και να επιλέξετε να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά διαφορετικές κατηγορίες.
 2. Η σελίδα εμφανίζει τις περιόδους λειτουργίας BFD σε Edge και πύλη.

  Οι περίοδοι λειτουργίας BFD περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λεπτομέρειες για τα Edge και τις πύλες:

  • Όνομα του Edge ή της πύλης
  • Όνομα τμήματος
  • Ομότιμη διεύθυνση IPv4 ή IPv6
  • Τοπική διεύθυνση IPv4 ή IPv6
  • Κατάσταση της περιόδου λειτουργίας BFD
  • Απομακρυσμένοι και τοπικοί χρονοδιακόπτες
  • Αριθμός συμβάντων
  • Διάρκεια της περιόδου λειτουργίας BFD

  Κάντε κλικ στη σύνδεση σε έναν αριθμό συμβάντος για να προβάλετε τις αναλυτικές λεπτομέρειες των συμβάντων.