Η σελίδα Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών (Overlay Flow Control) εμφανίζει μια συνοπτική προβολή όλων των δρομολογήσεων στο δίκτυό σας.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ροής επικάλυψης με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών (Overlay Flow Control).

 2. Στη σελίδα Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών (Overlay Flow Control), μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • Ανανέωση δρομολογήσεων (Refresh Routes) – Για IPv4, αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η δυνατότητα Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation) είναι ενεργοποιημένη από χειριστή. Για IPv6, η δυνατότητα Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο χειριστής δεν μπορεί να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για το IPv6.

   Πληκτρολογήστε ΝΑΙ (YES) και μετά κάντε κλικ στην Ανανέωση δρομολογήσεων (Refresh Routes), η οποία επιβάλλει στα Edge και τις Πύλες να υπολογίσουν εκ νέου το κόστος δρομολόγησης ολοκληρωμένης εκμάθησης και να το στείλουν στο Orchestrator. Επιπλέον, οι αλλαγές στον έλεγχο επικαλυπτόμενων ροών εφαρμόζονται αμέσως στις νέες και τις υπάρχουσες δρομολογήσεις ολοκληρωμένης εκμάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Έλεγχος επικαλυπτόμενων ροών.

  • Προτιμήσεις καθολικής δρομολόγησης VRF (VRF Global Routing Preferences) – Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις καθολικές προτιμήσεις δρομολόγησης, να κοινοποιήσετε ενέργειες και να τροποποιήσετε τις προτεραιότητες των προορισμών στους οποίους θα πρέπει να δρομολογηθεί η κυκλοφορία.
   • Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits) για να δώσετε προτεραιότητα στις εξόδους VPN.

    Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ (UP) και ΚΑΤΩ (DOWN) για να τροποποιήσετε τις προτεραιότητες.

   • Στην ενότητα Σημαίες καθολικής κοινοποίησης (Global Advertise Flags), επιλέξτε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου για να τροποποιήσετε τις ενέργειες κοινοποίησης για τις δρομολογήσεις.
  • Κατάλογος δρομολογήσεων (Routes List) – Αυτή η ενότητα εμφανίζει τις εκμαθημένες δρομολογήσεις στα υποδίκτυα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα IPv4 ή IPv6 για να προβάλετε τα αντίστοιχα υποδίκτυα. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει υποδίκτυα IPv6.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποδίκτυα, δείτε Διαμόρφωση υποδίκτυων.

   Επιλέξτε ένα ή περισσότερα υποδίκτυα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

   • Επεξεργασία υποδικτύου (Edit Subnet) – Τροποποιήστε τους προτιμώμενους προορισμούς και δώστε προτεραιότητα σε αυτούς.
   • Καρφίτσωμα προτίμησης εκμαθημένης δρομολόγησης (Pin Learned Route Preference) – Καρφιτσώνει τις προτιμήσεις της επιλεγμένης εκμαθημένης δρομολόγησης.
   • Επαναφορά προτίμησης εκμαθημένης δρομολόγησης (Reset Learned Route Preference) – Επαναφέρει την προτίμηση της επιλεγμένης εκμαθημένης δρομολόγησης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
   • Διαγραφή εκμαθημένων δρομολογήσεων (Delete Learned Routes) – Διαγράφει τις εκμαθημένες δρομολογήσεις. Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει τις συνδεδεμένες δρομολογήσεις, τις στατικές δρομολογήσεις, τις δρομολογήσεις από τον έλεγχο επικαλυπτόμενων ροών και τις δρομολογήσεις από τον πίνακα δρομολογήσεων Edge. Η επιλογή είναι διαθέσιμη για IPv4 μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation). Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται για το IPv6.

   Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία υποδικτύου (Edit Subnet), εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

   Στο παράθυρο Υποδίκτυο (Subnet) μπορείτε να μετακινήσετε τους προορισμούς από τις Κατάλληλες έξοδοι VPN (Eligible VPN Exits) στις Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits) και αντίστροφα. Στον πίνακα Προτιμώμενες έξοδοι VPN (Preferred VPN Exits), κάντε κλικ στα βέλη προς τα ΕΠΑΝΩ και προς τα ΚΑΤΩ για να αλλάξετε τις προτεραιότητες και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

   Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογισμό κόστους για τα υποδίκτυα όταν υπάρχουν διαθέσιμες καρφιτσωμένες δρομολογήσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (Reset), η οποία επιτρέπει στο Orchestrator να πραγματοποιήσει εκκαθάριση στις καρφιτσωμένες δρομολογήσεις, να υπολογίσει εκ νέου το κόστος για το επιλεγμένο υποδίκτυο με βάση την πολιτική και να στείλει τα αποτελέσματα στα Edge και τις πύλες.

   Σημείωση: Για τις δρομολογήσεις IPv4, η επιλογή Επαναφορά (Reset) είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Υπολογισμός κατανεμημένου κόστους (Distributed Cost Calculation).