Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα χρήσης δικτύου των προορισμών της κυκλοφορίας δικτύου.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Παρακολούθηση > Edge > Προορισμοί (Monitor > Monitor > Destinations) για να προβάλετε τα εξής:

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δείτε τις λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Επιλέξτε τις μετρήσεις από το αναπτυσσόμενο μενού για να προβάλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την επιλεγμένη παράμετρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους των μετρήσεων, ανατρέξτε στο Παρακολούθηση Edge.

Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ομοιόμορφη κατανομή στον άξονα Y (Scale Y-axis evenly). Αυτή η επιλογή συγχρονίζει την κλίμακα του άξονα Υ μεταξύ των διαγραμμάτων. Εάν απαιτείται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κάτω πίνακας εμφανίζει τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων μετρικών για τους προορισμούς κατά τον επιλεγμένο τύπο.

Για να προβάλετε αναλυτικές αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στις συνδέσεις που εμφανίζονται στη στήλη μετρήσεων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια λεπτομερή αναφορά των κορυφαίων τομέων.

Κάντε κλικ στα βέλη που εμφανίζονται δίπλα στο στοιχείο Κορυφαίες εφαρμογές (Top Applications) για να μεταβείτε στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications).