Η δυνατότητα Επισκόπηση δικτύου βοηθά στην παρακολούθηση των δικτύων, ελέγχοντας τη σύνοψη κατάστασης του Edge και της σύνδεσης (ενεργοποιημένο Edge). Κάνοντας κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση > Επισκόπηση δικτύου (Monitor > Network Overview) στον πίνακα περιήγησης ανοίγει η οθόνη Επισκόπηση δικτύου (Network Overview), η οποία παρουσιάζει μια οπτική σύνοψη σχετικά με τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν στοιχεία όπως συσκευές SD-WAN Edge, Προορισμοί μη SD-WAN, προφίλ, τμήματα, εκδόσεις λογισμικού, καθώς και το χρόνο διαμόρφωσης του συστήματός τους και τις καταστάσεις χρόνου εκτέλεσης.

Η οθόνη Επισκόπηση δικτύου (Network Overview) παρουσιάζει τις συνολικές συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με ένα δίκτυο σε τρεις ενότητες πίνακα εργαλείων:
 • Στατιστικά στοιχεία SD-WAN Edge - Περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα Edge και τις συνδέσεις:
  • Συνολικό πλήθος Edge
  • Συνολικός αριθμός διανομέων Edge
  • Συνολικός αριθμός συνδέσεων
  • Συνολικός αριθμός συνδέσεων διανομέων
  • Πλήθος Edge/διανομέων Edge (συνδεδεμένοι, υποβαθμισμένοι και απενεργοποιημένοι)
  • Πλήθος συνδέσεων/συνδέσεων διανομέων (σταθερές, ασταθείς και απενεργοποιημένες)
 • Πίνακας εργαλείων «Σύνοψη» - Περιλαμβάνει έναν πίνακα που εμφανίζει τα δέκα κορυφαία Edge ή τους διανομείς Edge ή τις συνδέσεις ή τις συνδέσεις Edge ταξινομημένα κατά χρόνο τελευταίας επικοινωνίας, με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια φίλτρου στην ενότητα στατιστικών στοιχείων του SD-WAN Edge.
 • Στατιστικά στοιχεία μη Edge - Περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με Edge:
  • Συνολικός αριθμός Edge με ενεργοποιημένες λειτουργίες εικονικού δικτύου (VNF)
  • Πλήθος Edge με ενεργοποιημένα VNF (Σφάλμα, Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση)
  • Συνολικός αριθμός VMware Edge με ενεργοποιημένο ενεργό/σε αναμονή ζεύγος
  • Πλήθος VMware Edge με ενεργοποιημένο ενεργό/σε αναμονή ζεύγος (αποτυχημένα, εκκρεμή και έτοιμα)
  • Συνολικός αριθμός ενεργοποιημένων στοιχείων Προορισμοί μη SD-WAN
  • Πλήθος στοιχείων Προορισμοί μη SD-WAN (συνδεδεμένα και εκτός σύνδεσης)
  • Πλήθος χρησιμοποιημένων προφίλ από τον συνολικό αριθμό προφίλ που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.
  • Πλήθος ενεργοποιημένων τμημάτων από τον συνολικό αριθμό τμημάτων που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.
  • Πλήθος Edge με την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού από τον συνολικό αριθμό Edge που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.
   Σημείωση: Η ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση Edge είναι 2.4.0. Μπορείτε να αλλάξετε την έκδοση Edge στόχου με την οποία θα συγκρίνονται τα Edge χρησιμοποιώντας την ιδιότητα συστήματος product.edge.version.minimumSupported.

Μπορείτε επίσης να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο στοιχείο στην οθόνη Επισκόπηση δικτύου (Network Overview) κάνοντας κλικ στη σύνδεση στο αντίστοιχο στοιχείο ή μέτρηση. Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Edge στον πίνακα του πίνακα εργαλείων σύνοψης, μπορείτε να μεταβείτε στον πίνακα εργαλείων λεπτομερειών για το επιλεγμένο Edge.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το χρονικό διάστημα ανανέωσης για τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα εργαλείων «Επισκόπηση δικτύου» σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 • παύση
 • 30 δευτ.
 • 60 δευτ.
 • 5 λεπ.

Καταστάσεις και μεταβάσεις SD-WAN Edge

Οι μεταβάσεις καθορίζονται από τους παλμούς Edge (που συμβαίνουν υπό κανονικές συνθήκες κάθε 30 δευτερόλεπτα), ανεξάρτητα από τις Συνδέσεις από τις οποίους λήφθηκαν οι παλμοί.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους κατάστασης σύνδεσης και τις μεταβάσεις για ένα SD-WAN Edge.

Χρώμα Κατάσταση Edge Περιγραφή
Πράσινο Συνδεδεμένο
 • Ένα Edge βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης εάν έχει ληφθεί παλμός από το Edge τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα.
 • Το Edge μεταβαίνει από κατάσταση σύνδεσης σε υποβαθμισμένη κατάσταση όταν ο Orchestrator καθορίζει ότι ένας παλμός δεν έχει ληφθεί από το Edge για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα.
 • Το Edge μεταβαίνει από κατάσταση σύνδεσης σε κατάσταση εκτός σύνδεσης όταν ο Orchestrator δεν έχει λάβει από το Edge δύο διαδοχικούς παλμούς σε διάστημα δύο λεπτών (120 δευτερόλεπτα).
Κίτρινο Υποβαθμισμένο
 • Ένα Edge βρίσκεται σε κατάσταση υποβάθμισης εάν η συνδεσιμότητα Edge σε Orchestrator φαίνεται να έχει επηρεαστεί, πιθανώς λόγω παροδικών συνθηκών δικτύου.
 • Το Edge μεταβαίνει από κατάσταση υποβάθμισης σε κατάσταση εκτός σύνδεσης όταν ο Orchestrator καθορίζει ότι ένας παλμός δεν έχει ληφθεί από το Edge για περισσότερο από δύο λεπτά (120 δευτερόλεπτα).
Κόκκινο Εκτός σύνδεσης Ένα Edge βρίσκεται σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, εάν το Edge δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον Orchestrator λόγω διαρκών προβλημάτων στο δίκτυο.

Κατάσταση σύνδεσης και μεταβάσεις του SD-WAN Orchestrator

Ο SD-WAN Orchestrator οδηγεί σε αλλαγές κατάστασης μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων σύνδεσης με βάση την πιο πρόσφατη αλλαγή κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα κατά την οποία η Σύνδεση ήταν ενεργή για τελευταία φορά και την ώρα που συνέβη για τελευταία φορά το συμβάν. Οι μεταβάσεις καθορίζονται από ένα συνδυασμό των εξής στοιχείων:
 • Τιμές στατιστικών στοιχείων σύνδεσης που αναφέρονται στο Edge, όπως λαμβάνονται όταν το Edge ωθεί τα στατιστικά στοιχεία σύνδεσης στο Orchestrator (συμβαίνει κάθε 5 λεπτά).
 • Συμβάντα που αναφέρθηκαν στο Edge, όπως λαμβάνονται από τους παλμούς Edge (συμβαίνει κάθε 30 δευτερόλεπτα).

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους κατάστασης σύνδεσης και τις μεταβάσεις για μια σύνδεση SD-WAN Orchestrator.

Χρώμα Κατάσταση Edge Περιγραφή
Πράσινο Σταθερό Μια σύνδεση βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση εάν οι συνθήκες σύνδεσης φαίνεται να είναι σταθερές και ο Orchestrator λαμβάνει τα στατιστικά σύνδεσης με συνέπεια.
Κίτρινο Ασταθές Μια σύνδεση βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση εάν δεν ληφθεί μια αναμενόμενη ώθηση στατιστικών σύνδεσης ή εάν η σύνδεση είναι ανενεργή, αλλά δεν έχουν περάσει ακόμη 10 λεπτά από τη στιγμή που έγινε ανενεργή.
Κόκκινο Αποσυνδεδεμένο Μια σύνδεση βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνδεσης, εάν η σύνδεση είναι ανενεργή για περισσότερο από 10 λεπτά.

Καταστάσεις και μεταβάσεις SD-WAN Edge στο Bastion

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους καταστάσεων Bastion και τις μεταβάσεις για ένα SD-WAN Edge.

Κατάσταση Bastion Περιγραφή
UNCONFIGURED Η αρχική κατάσταση ενός SD-WAN Edge πριν από τη μετάβαση σε προεργασία. Το SD-WAN Edge είναι διαθέσιμο μόνο σε Ιδιωτικό Orchestrator.
STAGE_REQUESTED Μια ενδιάμεση κατάσταση πριν από την προεργασία του SD-WAN Edge στο Δημόσιο Orchestrator.
STAGED Γίνεται προεργασία του SD-WAN Edge για το Δημόσιο Orchestrator.
UNSTAGE_REQUESTED Μια ενδιάμεση κατάσταση πριν το SD-WAN Edge καταργηθεί από το δημόσιο Orchestrator.
UNSTAGED Το SD-WAN Edge καταργείται από το δημόσιο Orchestrator και διατίθεται μόνο στο ιδιωτικό Orchestrator.
PROMOTION_REQUESTED

Μια ενδιάμεση κατάσταση όταν ένας χρήστης έχει ζητήσει τον προβιβασμό του SD-WAN Edge από δημόσιο Orchestrator σε ιδιωτικό Orchestrator.

PROMOTION_PENDING

Η διαμόρφωση για τον προβιβασμό του SD-WAN Edge έχει προωθηθεί στο δημόσιο Orchestrator και περιμένει το Edge να επιστρέψει παλμό στο ιδιωτικό Orchestrator.

PROMOTED Το SD-WAN Edge προβιβάστηκε με επιτυχία και στέλνει παλμούς στο ιδιωτικό Orchestrator.
Σημείωση: Αυτές οι καταστάσεις είναι διαθέσιμες μόνο εάν η λειτουργία Bastion Orchestrator είναι ενεργοποιημένη στο SD-WAN Orchestrator.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.