Μπορείτε να δημιουργήσετε πολιτικές επιχείρησης για να ανακατευθύνετε την κυκλοφορία σε μια υπηρεσία ασφαλείας Cloud.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές επιχείρησης ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κανόνων επιχειρηματικής πολιτικής.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
  2. Επιλέξτε ένα προφίλ από τη λίστα και κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας (New Rule) ή Ενέργειες (Actions) > Νέος κανόνας (New Rule).
  4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον κανόνα επιχείρησης.
  5. Επιλέξτε τις επιλογές Αντιστοίχιση (Match) για να ταιριάζει με την κυκλοφορία.
  6. Στην περιοχή Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στο κουμπί Οπισθόζευξη Internet (Internet Backhaul) και επιλέξτε μια Υπηρεσία ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service) από την αναπτυσσόμενη λίστα. Πρέπει να έχετε ήδη συσχετίσει την υπηρεσία ασφαλείας cloud με το προφίλ.
  7. Επιλέξτε τις άλλες ενέργειες όπως απαιτείται και κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Οι πολιτικές επιχείρησης που δημιουργείτε για ένα προφίλ εφαρμόζονται αυτόματα σε όλα τα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες πολιτικές επιχείρησης ειδικά για τα Edge.
  1. Μεταβείτε στη Διαμόρφωση (Configure) > Edge, επιλέξτε ένα Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος κανόνας (New Rule) ή Ενέργειες (Actions) > Νέος κανόνας (New Rule).
  3. Καθορίστε τον κανόνα με την υπηρεσία ασφαλείας cloud που σχετίζεται με το Edge.

Η καρτέλα Πολιτική επιχείρησης του Edge εμφανίζει τις πολιτικές από το συσχετισμένο προφίλ μαζί με τις πολιτικές που αφορούν ειδικά στο Edge.