Η Υπηρεσία ασφαλείας cloud (CSS) είναι μια ασφάλεια που φιλοξενείται στο cloud και προστατεύει μια εταιρική διακλάδωση ή/και ένα κέντρο δεδομένων. Οι υπηρεσίες ασφαλείας περιλαμβάνουν τείχη προστασίας, φιλτράρισμα URL και άλλες τέτοιες υπηρεσίες.

Στο CSS, μπορείτε να ορίσετε και να διαμορφώσετε μια παρουσία υπηρεσίας ασφαλείας cloud και να δημιουργήσετε μια ασφαλή διοχέτευση απευθείας από το Edge προς το CSS.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το Edge διακλάδωσης για τη δημιουργία μιας διοχέτευσης απευθείας προς το PoP υπηρεσίας cloud. Αυτή η επιλογή έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Απλοποιημένη διαμόρφωση.
  • Εξοικονομεί κόστη εύρους ζώνης σύνδεσης με την αποφόρτιση της μη εταιρικής κυκλοφορίας προς το Internet.
  • Οι τοποθεσίες διακλαδώσεων προστατεύονται από κακόβουλη κυκλοφορία, με την ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας Internet προς μια υπηρεσία ασφαλείας cloud.