Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ μιας διακλάδωσης και ενός στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN μέσω ενός στοιχείου Πύλη SD-WAN, με την ενεργοποίηση της επιλογής Διακλάδωση σε προορισμό μη SD-WAN μέσω πύλης (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway) στην περιοχή Cloud VPN.

Διαδικασία

 1. Από το SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε το Cloud VPN και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Μεταβείτε στην περιοχή Cloud VPN και ενεργοποιήστε το Cloud VPN, ρυθμίζοντας το κουμπί εναλλαγής σε Ενεργό (On).
 4. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ μιας διακλάδωσης και ενός στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN μέσω ενός στοιχείου Πύλη SD-WAN, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable) στην περιοχή Διακλάδωση προς προορισμό μη SD-WAN μέσω πύλης (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway).
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε μια Προορισμός μη SD-WAN για να δημιουργήσετε σύνδεση VPN. Κάντε κλικ στο κουμπί + (συν) για να προσθέσετε μια πρόσθετη Προορισμοί μη SD-WAN.
 6. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις VPN επιλέγοντας Νέος προορισμός μη SD-WAN μέσω πύλης (New Non SD-WAN Destinations via Gateway) από το αναπτυσσόμενο μενού. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέος προορισμός μη SD-WAN μέσω πύλης (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
  1. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), πληκτρολογήστε το όνομα για την Προορισμός μη SD-WAN.
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος (Type), επιλέξτε μια Προορισμός μη SD-WAN.
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Πρωτεύουσα πύλη VPN (Primary VPN Gateway), εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που θέλετε να διαμορφώσετε ως την κύρια πύλη VPN για την επιλεγμένη Προορισμός μη SD-WAN.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Θα δημιουργηθεί μια νέα Προορισμός μη SD-WAN και θα προστεθεί στο αναπτυσσόμενο μενού Προορισμός μη SD-WAN.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση μιας υπηρεσίας δικτύου σε Προορισμός μη SD-WAN μέσω πύλης, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση προορισμών μη SD-WAN μέσω πύλης.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Σημείωση: Πριν συσχετίσετε μια Προορισμός μη SD-WAN με ένα προφίλ, βεβαιωθείτε ότι η πύλη για το εταιρικό κέντρο δεδομένων είναι ήδη διαμορφωμένη από τον διαχειριστή του εταιρικού κέντρου δεδομένων και ότι η διοχέτευση VPN του κέντρου δεδομένων είναι ενεργοποιημένη.