Οι τυπικοί διαχειριστές super user και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν νέους διαχειριστές. Το όνομα χρήστη SSH δημιουργείται αυτόματα για τον χρήστη.

Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) > Διαχειριστές (Administrators).

Διαδικασία

 1. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους διαχειριστές κάνοντας κλικ είτε στην επιλογή Νέος διαχειριστής (New Admin) είτε στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέος διαχειριστής (New Admin).
 2. Στο παράθυρο Νέος διαχειριστής (New Admin), εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  1. Εισαγάγετε τα στοιχεία χρήστη, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, όνομα, email και αριθμούς τηλεφώνου. Το όνομα χρήστη θα πρέπει να έχει τη μορφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως user@example.com. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
   • Ο αριθμός των χαρακτήρων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 32.
   • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν πεζό χαρακτήρα.
   • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν αριθμό.
  2. Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ως Native στη Διαμόρφωση εταιρικού ελέγχου ταυτότητας (Configure Enterprise Authentication), τότε ο τύπος του χρήστη επιλέγεται ως Native. Εάν έχετε επιλέξει διαφορετική λειτουργία ελέγχου ταυτότητας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του χρήστη. Εάν επιλέξετε ο χρήστης να είναι Μη εγγενής (Non-Native), η επιλογή κωδικού πρόσβασης δεν είναι διαθέσιμη, καθώς γίνεται μεταβίβαση από τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας.
  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο πρόσβασης (Access Level), επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
   • Βασικό (Basic)—Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, όπως ping, tcpdump, pcap, απομακρυσμένα διαγνωστικά και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
   • Προνομιακό (Privileged)—Εκχωρεί στον χρήστη πρόσβαση σε επίπεδο ρίζας για την εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών εντοπισμού σφαλμάτων μαζί με ενέργειες Edge, όπως επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, επανέναρξη, επαναφορά μέσω υλικού και τερματισμό. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο κέλυφος linux.
  4. Επιλέξτε τον ρόλο χρήστη από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος λογαριασμού (Account Role). Μόλις επιλέξετε έναν ρόλο, εμφανίζονται οι συναρτήσεις Δικτύου και Ασφάλειας του επιλεγμένου ρόλου, μαζί με την περιγραφή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Τα στοιχεία χρήστη εμφανίζονται στη σελίδα Διαχειριστές (Administrators).