Στην πύλη χειριστή, μπορείτε να δημιουργήσετε πελάτες και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πελατών.

Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο πελάτη.

Σημείωση: Ως χειριστής-υπερχρήστης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη δημιουργία νέων πελατών ορίζοντας την ιδιότητα συστήματος session.options.disableCreateEnterprise σε Αληθές (True). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή όταν το SD-WAN Orchestrator υπερβαίνει τη χωρητικότητα χρήσης.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

 1. Στη σελίδα Πελάτες (Customers), κάντε κλικ στην επιλογή Νέος πελάτης (New Customer) ή στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέος πελάτης (New Customer).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer), εισαγάγετε τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται στην εικόνα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Κλωνοποίηση από πελάτη (Clone from Customer) για να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από έναν υπάρχοντα πελάτη. Δείτε τους παρακάτω πίνακες για μια περιγραφή των επιλογών στο παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer). .

Πληροφορίες πελάτη για το παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer)

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα εταιρείας (Company Name) Εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας
Αριθμός λογαριασμού (Account Number) Εισαγάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον πελάτη
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα της εταιρείας σας
Πρόσβαση στην υποστήριξη του VeloCloud (VeloCloud Support Access)

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και εκχωρεί πρόσβαση στην υποστήριξη του VMware για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Edge που είναι συνδεδεμένα με τον πελάτη.

Για λόγους ασφάλειας, το τμήμα υποστήριξης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να προβάλει τις πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.

Πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών VeloCloud (VeloCloud User Management Access) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη του VMware, για βοήθεια σχετικά με τη διαχείριση χρηστών. Η διαχείριση χρηστών περιλαμβάνει επιλογές για τη δημιουργία χρηστών, την επαναφορά κωδικού πρόσβασης και τη διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, το τμήμα υποστήριξης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.
Διεύθυνση, πόλη, νομός/επαρχία, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες διεύθυνσης στα αντίστοιχα πεδία.

Λογαριασμός διαχείρισης για το παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer)

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα χρήστη (Username) Εισαγάγετε το όνομα χρήστη με τη μορφή user@domain.com.
Κωδικός πρόσβασης (Password) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον διαχειριστή.
Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
Επιβεβαίωση (Confirm) Εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.
Όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες όπως το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στα κατάλληλα πεδία.
Email επικοινωνίας (Contact Email) Εισαγάγετε τη διεύθυνση email. Οι ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της υπηρεσίας στέλνονται σε αυτήν τη διεύθυνση email.

Διαμόρφωση πελάτη για το παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer)

Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να διαχειριστείτε απευθείας τα είδωλα λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί σε μια επιχείρηση, αντιστοιχίζοντας ένα Προφίλ χειριστή (Operator Profile) σε μια επιχείρηση. Επίσης, μπορείτε να επιτρέψετε σε έναν υπερχρήστη επιχείρησης να διαχειριστεί τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού για μια επιχείρηση, ενεργοποιώντας την επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).
Σημείωση: Στην έκδοση 5.1.0, οι χειριστές μπορούν επίσης να διαχειρίζονται τα είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW). Ανατρέξτε στην επιλογή Είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, Είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator και Διαχείριση προφίλ χειριστών.
Επιλογή Περιγραφή
Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε να επιτρέψετε σε έναν υπερχρήστη επιχείρησης να διαχειρίζεται τα είδωλα λογισμικού που είναι διαθέσιμα για την επιχείρηση.
Είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού (Software/Firmware Images ) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add). Στη συνέχεια, από το αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή ειδώλων λογισμικού (Select Software Images), επιλέξτε και αντιστοιχίστε τα είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού από τη διαθέσιμη λίστα για την επιχείρηση και επιλέξτε ένα είδωλο που θα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή.
Σημείωση: Με την έκδοση 5.1.0, οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα ακόλουθα είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας και μόντεμ και τα είδωλα εργοστασιακών ρυθμίσεων στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator:
 • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
 • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge
Σημείωση: Αυτό το πεδίο εμφανίζεται όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).

Αφού προσθέσετε τα είδωλα, μπορείτε να τροποποιήσετε την αντιστοιχισμένη λίστα ειδώλων λογισμικού/υλικολογισμικού στην επιχείρηση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) στην περιοχή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration).

Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε ένα αντιστοιχισμένο είδωλο από μια επιχείρηση, μόνο εάν το είδωλο δεν χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από οποιαδήποτε Edge εντός της επιχείρησης.
Προφίλ χειριστή (Operator Profile) Επιλέξτε ένα προφίλ χειριστή που θα συσχετιστεί με τον πελάτη από τη διαθέσιμη λίστα. Αυτό το πεδίο δεν θα είναι διαθέσιμο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).

Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration)

Μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης μαζί με τους ρόλους και τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για την επιλεγμένη υπηρεσία.

Σημείωση: Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ιδιότητα συστήματος session.options.enableServiceLicenses έχει οριστεί ως Αληθές (True).
 • SD-WAN - Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες SD-WAN. Όταν επιλέγετε αυτήν την υπηρεσία, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:
  Επιλογή Περιγραφή
  Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication)

  Επιλέξτε την προεπιλεγμένη επιλογή για τον έλεγχο ταυτότητας των Edge που σχετίζονται με τον πελάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Not Required): Το Edge χρησιμοποιεί μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ήδη κοινόχρηστου κλειδιού.
  • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire) - Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δίνει εντολή στο Edge να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποίησης του SD-WAN Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SD-WAN Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
   Σημείωση: Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
  • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) - Το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI. Οι χειριστές μπορούν να αλλάξουν το χρονικό περιθώριο ανανέωσης πιστοποιητικού για Edge, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα συστήματος edge.certificate.renewal.window.
  Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και, στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε και αναθέστε τις άδειες χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα για την επιχείρηση. Αφού προσθέσετε τις άδειες χρήσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) στην περιοχή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις άδειες χρήσης.
  Σημείωση: Οι τύποι των αδειών χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά Edge. Συνιστάται να εκχωρήσετε πρόσβαση στους πελάτες σας για όλους τους τύπους αδειών χρήσης, έτσι ώστε να αντιστοιχούν με την έκδοση και την περιοχή τους.
 • Edge Network Intelligence - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν είναι επιλεγμένο το SD-WAN. Όταν επιλέγετε αυτήν την υπηρεσία, η Διαμόρφωση Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Configuration) είναι διαθέσιμη. Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό Edge που μπορούν να παρασχεθούν ως Analytics Edge στο πεδίο Κόμβοι (Nodes). Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Απεριόριστο (Unlimited).
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία αναλύσεων είναι ενεργοποιημένη στο SD-WAN Orchestrator.
 • Cloud Web Security - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία μόνο όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα πυλών SASE PoP. Το Cloud Web Security είναι μια υπηρεσία που φιλοξενείται στο cloud και προστατεύει τους χρήστες και τις υποδομές που έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές SaaS και στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Cloud Web Security.
 • Secure Access - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία μόνο όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα πυλών SASE PoP. Η λύση Secure Access συνδυάζει τις υπηρεσίες VMware SD-WAN και Workspace ONE για να παρέχει συνεπή, βέλτιστη και ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές cloud μέσω ενός δικτύου παγκόσμιων διαχειριζόμενων κόμβων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Secure Access.
 • Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) – Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένες οι Καθολικές ρυθμίσεις. Αυτή η διαμόρφωση υπηρεσίας παρέχει προνόμια στη διαχείριση χρηστών και στις ρυθμίσεις που είναι κοινά για όλες τις υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης μαζί με τις Καθολικές ρυθμίσεις (ρόλοι και δικαιώματα).

Διαμορφώστε τα ακόλουθα στην ενότητα Γενική διαμόρφωση (General Configuration):

Επιλογή Περιγραφή
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα που θα χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας καθολικής σύνδεσης (SSO) για το Orchestrator. Αυτό απαιτείται επίσης για την ενεργοποίηση του Edge Network Intelligence για τον πελάτη.
Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα πυλών από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Το νέο όνομα πελάτη εμφανίζεται στη σελίδα Πελάτες (Customers). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη και να προσθέσετε διαμορφώσεις στον πελάτη.